Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Trenerów Akademii Rozwoju Sportu STARS

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Górnych Wałów

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697333327

E-mail:

biuro@gliwicestars.pl

Strona www:

www.gliwicestars.pl

KRS:

511400

Celem Stowarzyszenia jest:

– działanie na rzecz popularyzowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia opartego na aktywności sportowej,

– uczestnictwo w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

– prowadzenie działalności sportowej, w szczególności poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sprawności fizycznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,

– współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

print