Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach

Kategorie:

  • ekologia, ochrona środowiska
  • kultura i sztuka
  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-21-45, 603-976-172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

 

UTW  działa na rzecz seniorów.

 

Dyżury COK –Perełka, ul. Studzienna 6, pon. 13-14, śr 13 -14  i czw.13-15.

Biuro – ul.Bojkowska 37 – GWSP: poniedziałek – piątek 11 -14.


Celami Stowarzyszenia w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej sa:

– działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,

– propagowanie i popieranie róznorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,

– aktywizacja społeczna osób starszych,

– organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych,

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalność charytatywna,

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych