Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE UTGARD

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729583

Celem stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej z popularyzacją wiedzy z dziedzin kultury, sztuki i historii, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnośredniowiecznej Skandynawii,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przybliżanie krajów skandynawskich,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • prowadzenie działalności z zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy