Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE ZDROWA KROWA SPORT

Kategorie:

 • kultura fizyczna
Adres:

ul. Dolnych Wałów 8

Miasto:

44-100 GLIWICE

KRS:

0000775440

Celem działania organizacji jest:

 •  działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, dorosłych, młodzieży, oraz wychowanie przez kulturę fizyczna,
 •  działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 •  wyrównane szanse i przeciwdziałanie patologii społecznej,
 •  uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i  międzynarodowej,
 •  sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu,
 •  działalność charytatywna,
 •  działalność na rzecz dzieci i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  promocja i organizacja wolontariatu,
 •  działalność na rzecz wspierania kultury i sztuki,
 •  wspieranie rozwoju oraz promocja środowisk związanych ze sportem.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych