Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504 227 715

E-mail:

zjednoczeni.patrioci.biuro@gmail.com

KRS:

0000682866

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie humanizmu i patriotyzmu,
 • promowanie tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego języka,
 • promowanie tradycyjnych wartości etycznych oraz idee lokalnego patriotyzmu,
 • prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspomagająca naukę, szkolnictwa, edukację, oświatę i wychowanie,
 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu,
 • organizacja wędrówek pieszych oraz obozów przetrwania,
 • organizacja szkoleń z zakresu taktyki działań lekkiej piechoty, strzelectwa i obsługi broni, terenoznawstwa i topografii, surwiwalu oraz wielu innych,
 • i inne zgodnie ze statutem.

 

Grzegorz Balicki tel. 504 227 715

Tomasz Danilewicz tel. 530 550 880

Monika Chihab tel. 793 581 976

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych