Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Orląt Śląskich 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 http://www.szermierka.slask.pl/kluby/muszkieter-gliwice

Celem organizacji jest:

 • organizacja działalności sportowej i szkoleniowej zgodnie z Regulaminem Sportowym,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie pozytywnych cech psychofizycznych członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • organizowanie zawodów szermierczych oraz  uczestnictwo zawodników w zawodach szermierczych krajowych i zagranicznych wszystkich szczebli i wszystkich kategoriach wiekowych,
 • organizacja zgrupowań i obozów sportowych,
 • współpraca z innymi klubami szermierczymi oraz Polskim i Okręgowym Związkiem Szermierczym.
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, szczególnie w zakresie szermierki,
 • szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.
print