Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Szkoła Tenisa Stołowego Integrus

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Tatrzańska 17

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu,

– uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

– organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

– prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Stowarzyszeniu dyscyplin sportowych,

– sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.


print