Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-299-686

E-mail:

bezpiecznalapa@gmail.com

KRS:

154454

 1. Działanie na rzecz zwierząt w zakresie przestrzegania ich praw.
 2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, obrona i niesienie im pomocy.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska oraz współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, ujawnianie przestępstw p/zwierzętom.
 4. Działalność edukacyjna pośród dzieci, młodzieży, dorosłych dot. właściwego dobrostanu zwierząt.
 5. Działalność na rzecz zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

 

Dyżury wtorek 16.00-18.00

print