Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 16-18/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-18-47

E-mail:

gliwice@tpba.pl

Strona www:

www.tpbagliwice.pl

KRS:

325158


Wpływy z 1% podatku przeznaczamy na działania Klubu Integracji Społecznej na rzecz osób, które starają się wyjść z kryzysowej sytuacji życiowej, szczególnie bezdomnych mężczyzn. Pracujemy także nad społeczną i zawodową reintegracją osób wychodzących z bezdomności.


print