Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1 (kor. Barlickiego 3)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-392-377

E-mail:

tpdgliwice@op.pl, maciekm82@interia.pl

Strona www:

 

KRS:

131323

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją charytatywną, pożytku publicznego o strukturze ogólnokrajowej działającą non-profit. Jest to najstarsza polska organizacji opiekuńczo-wychowawcza założona w 1919 r. Od ponad 90 lat prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci z rodzin ubogich, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy, jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Gliwicki Oddział Miejski TPD prowadzi dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze, w których skupia około 50 podopiecznych w różnym wieku (6-18 lat) z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią oraz o gorszych szansach edukacyjnych.

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Na Piasku 12 b i Robotniczej 6 działają od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.30 do 18.30.

print