Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Towarzystwo Przyjaciół SP nr 23

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • inne
Adres:

ul. Sikornik 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sp23-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

www.gliwicesp23.edupage.org

print