Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

TRAVEL2RUN

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 600 289

E-mail:

kontakt@travel2run.pl

Strona www:

www.travel2run.pl

KRS:

0000673368

Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • kultury i sztuki,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • edukacji,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.
print