Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Gliwice

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Arkońska 9/7

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.

2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

3. Rozwój i popularyzacja sportów walki.

4. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów walki oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.


print