Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy JUDO TRYNEK

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Asnyka 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-278-099

Strona www:

 


Celem działania UKS jest:

– planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sympatyków klubu,

– angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

– organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

– organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

– organizacja uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczetnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.


print