Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy KARATE HAJIME

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

  1. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia swoich członków.
  2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
  3. Propagowanie i rozwój dyscypliny sportu Karate wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy