Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-760-345

E-mail:

janmotyl@o2.pl

Strona www:

https://www.facebook.com/UKSKosynierGliwice

Celem Klubu jest:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
 •  uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonej w klubie dyscypliny – szermierki,
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
print