Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Gliwice przy ZSE-T

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. gen. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-66-96


Celem Klubu jest:

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

– planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, a także o sprzęt będący własnością klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu,

– organizowanie imprez sportowych, zawodów sportowych, festynów sportowych o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Gliwice,

– organizacja, prowadzenie i uczestnictwo w Lidze Juniorów Futsalu, Mistrzostwach Juniorów Futsalu oraz w Gliwickiej Lidze Pięcioosobowej,

– angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, a w szczególności futsalu, piłki nożnej, siłki siatkowej, unihokeja,

– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze RP, a w szczególności miasta Gliwice i województwa śląskiego,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.


print