Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Uczniowski Klub Sportowy Milenium

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul Płocka 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-15-17 (ZSO nr 12)

E-mail:

biuro@uksmilenium.pl

Strona www:

www.uksmilenium.pl

 

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu.
 • Organizowanie imprez sportowych, zawodów sportowych, festynów o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Gliwice.
 • Organizacja i prowadzenie Gliwickiej Ligi Beach Soccera, pod patronatem Polskiej Federacji Beach Soccera.
 • Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, a w szczególności Beach Soccera, piłki nożnej, piłki siatkowej oraz unihokeja.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,  a w szczególności miasta Gliwice i województwa śląskiego.
print