Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Młodzieży „Sośnica” Gliwice

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Odrowążów 83/22

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Rozpowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej poprzez grę w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Gliwice, kształtowanie oraz doskonalenie ich umiejętności piłkarskich i zdolności fizycznych we wszystkich grupach wiekowych.

2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, a także o wiedzę opiekunów, instruktorów oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu.


print