Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Uczniowski Klub Sportowy STG Gliwice

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Miasto:

44-100 Gliwice

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Szkolenie tancerzy poprzez organizowanie treningów, obozów szkoleniowych oraz innych form mających na celu doskonalenie umiejętności tanecznych.

2. Organizowanie turniejów tanecznych, pokazów, gali, konkursów, itp.

3. Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i innymi organizacjami społecznymi.

4. Zatrudnianie trenerów i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach.

5. Upowszechnianie tańca jako dyscypliny sportowej i kulturalnej poprzez propagowanie jego walorów (organizacja pokazów tanecznych, artykuły w prasie).

print