Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE WRAZIDLOK

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35.

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508 006 292/ 502 494 514

E-mail:

lukasz.zimnoch@interia.pl iwona.holeczek@wp.pl

KRS:

0000729494

Celem stowarzyszenia jest:

 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,
 • działalność w zakresie rewitalizacji obiektów historycznych  i zabytkowych,
 • promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych