Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Związek Stowarzyszeń „Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego”

Adres:

ul. Zwycięstwa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608298


Celem działania organizacji jest:

– wspomaganie rozwoju wspólnota i społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych w duchu samorządności,

– popularyzowanie idei dobra wspólnego i zasady pomocniczości,

– współtworzenie, wspieranie i popularyzowanie programów reformujących instytucje publiczne w celu przywrócenia i poprawienia skuteczności ich działania zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym,

– kształtowanie postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu poszanowania dla wartości chrześcijańskich oraz tolerancji dla innych postaw światopoglądowych,

– poszerzenie strefy wolności w połączeniu z odpowiedzialnością.


print