Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Bezpłatna rehabilitacja dla osób po udarze i chorych na SM

CO: Bezpłatny Program rehabilitacyjny dla regionu gliwickiego i podgliwickiego po udarze lub chorych na SM
GDZIE: Szpital wojskowy
CZAS: 3 miesiące darmowej rehabilitacji, 2 razy w tygodniu ćwiczenia
WIĘCEJ: www.drogadosprawnosci.pl
KONTAKT: 694-483-100

O projekcie
Nasz cel
Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczeństwa osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu. Chcemy to osiągnąć dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.
Bezpłatna rehabilitacja
Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, odbędą bezpłatną 3-miesięczną rehabilitację za pomocą jednego z nowoczesnych urządzeń do neuroreedukacji chodu: egzoszkieletu EKSO GT lub G-EO System. Ćwiczenia będą odbywały się 2 razy w tygodniu pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów. Rehabilitacja będzie przeprowadzana w siedzibie Centrum Fizjoterapii Fizjofit – partnera projektu. Dla pacjentów, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu na miejsce, będzie możliwe zapewnienie transportu, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura Projektu.
Dla kogo
W projekcie wziąć udział mogą osoby chorujące na stwardnienie rozsiane oraz pacjenci, którzy przeszli udar mózgu. Rehabilitacja jest kierowana do osób, które w wyniku swojej choroby mają problemy z poruszaniem się, samodzielnością, są uzależnione od pomocy osób trzecich, a nawet przebywają w całodobowych ośrodkach opiekuńczych. Projekt ma na celu przywrócenie tym osobom jak największej możliwej sprawności, która uniezależni je przynajmniej w wykonywaniu codziennych czynności i pozwoli na powrót do swojego otoczenia.
Czas trwania
Projekt będzie trwał 2 lata, w tym czasie rehabilitacją zostanie objętych 210 osób. Każda z nich przez 3 miesiące będzie ćwiczyła pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów za pomocą nowoczesnych urządzeń do neuroreedukacji chodu.

print

Udostępnij: