Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Bezpłatne PORADY PRAWNE

Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Sośnica ul. Reymonta 18 (radcy prawni)

poniedziałek-piątek: 11.00-15.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci)

poniedziałek-piątek: 14.00-18.00

3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni  i adwokaci)

poniedziałek, wtorek: 8.00-12.00
środa, czwartek, piątek: 12.30-16.30

 

 

Fundacja Togatus Pro Bono

w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Gliwicach punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poniżej lista lokalizacji poszczególnych punktów oraz , dni i godziny urzędowania :

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, ul. Kopernika 63 – pon.-piątek 15:00-19:00 z wyjątkiem okresów 11-24 lutego, 18-23 kwietnia, 2 maja, 20 czerwca-1 września oraz 20-31 grudnia punkt będzie czynny od 11:00 do 15:00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach, ul. Partyzantów 25, pon.-piątek od godz. 13:15-17:15.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowo-administracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
✔️ sporządzenie projektu pisma;
✔️ nieodpłatną mediację;
✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Inne

 

 

1. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17

poniedziałek i środa od godz. 17.00

po wcześniejszym umówieniu terminu 32 238-25-10 lub sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

 

2. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12, os. Sikornik

raz w miesiącu sobota

po wcześniejszym umówieniu terminu 32 238-25-10 lub sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

 

3. Klub Integracji Społecznej ul. Zwycięstwa 27

kontakt: 32 230-54-08

 

4. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach ul. Jagiellońska 19

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

poniedziałek 17.00-19.00

czwartek 16.00-18.00

piątek 13.00-16.00

po wcześniejszym umówieniu terminu pokrzywdzeni@cme.org.pl lub 518-135-318

 

5. Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa 6 (za wyjątkiem prawa karnego)

wtorek 14.00-15.00

po wcześniejszym umówieniu terminu 32 335-04-93

 

6. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Sikorskiego 34

dla osób niepełnosprawnych i klientów OPS

po wcześniejszym umówieniu terminu 32 332-44-48

 

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sikorskiego 134

dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz klientów OIK

po wcześniejszym umówieniu terminu 32 300-23-20 lub 32 335-53-40

 

8. Klub Abstynentów KROKUS ul. Daszyńskiego 28

jedna sobota w miesiącu w godz. 14.00-18.00

po wcześniejszym umówieniu terminu pn.-pt. 13.00-21.00/sob.-niedz. 15.00-20.00 pod nr. tel. 32 23-15-765

 

 

Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów w zakresie praw konsumenckich

pomoc świadczona jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pokój 143, I piętro, tel. 32 23-91-170 najpóźniej jednak 30 min. przed końcem pracy urzędu, ze względu na konieczność analizy dokumentów.

print

Udostępnij: