Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Strefa Aktywności Społecznej GCOP
ul. Jagiellońska 21,
44-100 Gliwice

zapraszamy codziennie w godz. 10.00-18.00

Działania animacyjne na osiedlu Baildona

– Dyskusyjny Klub Seniora (wtorek godz. 13.30)
– klub osiedlowy (codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
– spotkania integrujące mieszkańców osiedla
– kluby zainteresowań
– Aktywna Grupa Animacyjna „AGA”
– projekt „Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I”

 

Działania animacyjne prowadzone dla mieszkańców Gliwicach

– Gliwice za free
Jestem aktywny, pomagam bo lubię!
Szkoła Lidera Społecznego
Warsztaty animacyjne
Roześmiane Podwórka

Skontaktuj się z nami