Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które dostępne są poniżej oraz w pliku PDF. Dowiedzą się Państwo z niego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GLIWICKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach 44-100 przy ul. Zwycięstwa 1, reprezentowane przez Dyrektora– Martę Kryś.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe są zbierane celem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane, o których mowa będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 jest obowiązkiem umownym.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w GCOP: Przemysław Śmiejek tel. (+48) 32-757-0-848 , mail: abi@gcop.gliwice.pl