Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Aktualne ogłoszenia o przetargach w BIP na stronie www

 

Plan zamówień na 2019

Plan postępowań w 2019 r. z zastosowaniem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  (według podziału na roboty budowlane, usługi lub dostawy) Przewidziana procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
(netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Dostawa środków czystości do filii GCOP Dostawa Zapytanie ofertowe 16 015,33 zł
(3 714,39 euro)
I kwartał (styczeń)
2. Serwis sprzętu p.poż. znajdującego się na stanie GCOP Usługa Zapytanie ofertowe 4 471,55 zł

(1 037,07 euro)

I kwartał (styczeń)
3. Serwis central wentylacyjnych i klimatyzacji w filiach GCOP Usługa Zapytanie ofertowe 9 756,10 zł
(2 262,70 euro)
I kwartał (styczeń)
4. Pomoc prawna dla GCOP w latach 2019-2021 Usługa Przetarg w oparciu o Kodeks Cywilny 7 200,00 zł
(1 669,87 euro)
I kwartał (styczeń/luty)
5. Wywóz odpadów z filii GCOP w latach 2019-2021 Usługa Przetarg w oparciu o Kodeks Cywilny 22 819,96zł

(5 292,57 euro)

I kwartał (styczeń/luty)
6. Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pięter oraz klatek schodowych. Robota budowlana Przetarg nieograniczony  402 150,45 zł

(93 269,58 euro)

I kwartał (styczeń/luty)

 

 

 

Skontaktuj się z nami

[recaptcha]

[recaptcha]