Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Aktualne ogłoszenia o przetargach w BIP na stronie www

 

Plan zamówień na 2017

Plan postępowań pow. 30 000 euro w 2017 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  (według podziału na roboty budowlane, usługi lub dostawy) Przewidziana procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Uwagi
1. Adaptacji korytarzy, klatek  schodowych oraz dachu w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3  w Gliwicach Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł (119 763,34 €) III kwartał Na dokumentację projektowo-kosztorysowa zostanie ogłoszony   przetarg w oparciu o K. c. w I kwartale

 

 

Skontaktuj się z nami