Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Aktualne ogłoszenia o przetargach w BIP na stronie www

 

Plan zamówień na 2018

Plan postępowań pow. 30 000 euro w 2018 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  (według podziału na roboty budowlane, usługi lub dostawy) Przewidziana procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
(netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Dostawa środków czystości do filii GCOP Dostawa Zapytanie ofertowe 16 015,33 zł
(3 714,39 euro)
I kwartał
2. Inspektor ds. remontowo-budowlanych na potrzeby GCOP w roku 2018 Usługa Zapytanie ofertowe 27 642,28 zł
(6 410,99 euro)
I kwartał
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach według aktualnych potrzeb organizacji oraz pracowników GCOP zgodnie z wymogami BHP Usługa Przetarg w oparciu o Kodeks Cywilny 40 650,41 zł

(9 427,93 euro)

I kwartał
4. Remont tarasu zlokalizowanego nad głównym wejściem budynku przy ul. Barlickiego 3 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 26 285,20 zł
(6 096,25 euro)
I kwartał
5. Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Robota budowlana Przetarg nieograniczony 496 981,22 zł
(115 263,40 euro)
I kwartał
6. Adaptacja korytarzy oraz klatek schodowych w budynku filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach – Etap I: Adaptacja piwnic, parteru, wiatrołapu oraz klatki schodowej pomiędzy piwnicą i parterem Robota budowlana Przetarg nieograniczony 333 962,86 zł
(77 455,03 euro)
I kwartał
7. Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach według aktualnych potrzeb organizacji oraz pracowników GCOP zgodnie z wymogami BHP Robota budowlana Przetarg nieograniczony 121 951,21 zł

(28 283,79 euro)

II kwartał
8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Usługa Przetarg w oparciu o Kodeks Cywilny 39 837,40 zł

(9 239,37 euro)

III kwartał

 

 

 

Skontaktuj się z nami