Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Aktualne ogłoszenia o przetargach w BIP na stronie www

Plan zamówień na 2020

Plan postępowań w 2020 r. z zastosowaniem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  (według podziału na roboty budowlane, usługi lub dostawy) Przewidziana procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
(netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Modernizacja placu postojowego wraz z remontem muru granicznego28 w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Roboty budowlane Postępowanie w trybie nieograniczonym 2 330 967,90 I kwartał
2 Adaptacja pracowni rzeźby przy filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach– wykonanie dokumentacji projektowej Usługa Przetarg w oparciu o Kodeks cywilny 34 000,00 I kwartał
3 Wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Usługa Zapytanie ofertowe 25 000,00 I kwartał
4 Remont ścian, sufitów i podłóg w salach nr 17,36,37,28 w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Roboty budowlane Postępowanie w trybie nieograniczonym 110 000,00 II kwartał
5 Remont tarasu i schodów przed wejściem do filii GCOP przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach Roboty budowlane Postępowanie w trybie nieograniczonym 64 175,00 II kwartał
6 Przebudowa pomieszczeń biurowych w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach Roboty budowlane Postępowanie w trybie nieograniczonym 35 000,00 II kwartał

Skontaktuj się z nami

[recaptcha]

[recaptcha]