Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Akademia Wolontariatu Seniora

Akademia Wolontariatu Seniora to projekt zainicjowany w lutym 2015 r. skierowany do seniorów, mieszkańców Gliwic.
Głównym celem projektu jest:

  • wprowadzenie w temat wolontariatu – aspekty  prawne, motywacja, współpraca z koordynatorem, praca w zespole;
  • nauka podstaw obsługi komputera – warsztaty prowadzone w małych 6 osobowych grupach;
  • integracja – warsztaty artystyczne, zajęcia rozwojowe np. ćwiczenie pamięci itp.Po prawej stronie znajdują się informacje o poszczególnych edycjach projektu.

    Więcej informacji udziela Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1, tel. 32 775-01-78

print
Udostępnij: