Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Dzień Dobrych Uczynków

Od 2005 roku 19 maja w różnych miastach Polski obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje różne akcje, bowiem jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. W Gliwicach od 2008 roku w organizację Dnia Dobrych Uczynków włączyło się Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, a ściślej ujmując Dom Aktywnej Młodzieży, zachęcając wolontariuszy do wspólnego działania. Od 2009 roku organizujemy konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich wokół Szkolnych Klubów Wolontariatu. SKW działają prężnie i systematycznie przez cały rok, ale w maju przypadają dwa tygodnie intensywnych działań, które mają na celu wpłynąć i pozostawić jakiś ślad w środowisku lokalnym.

Przedmiotem konkursu  są działania zrealizowane przez młodzież szkolną na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska lokalnego  w okresie od 1 września 2017 do 20 maja 2018 r. Konkurs przebiega  w dwóch kategoriach:

  • działanie długofalowe (ciągła współpraca z innymi placówkami – przedszkole, dom pomocy, itp., zbiórki, opieka nad obiektami np. cmentarzem);
  • wydarzenie (festiwal, piknik, festyn, koncert, itp.).

Każdy z uczestników (Klub lub grupa młodzieży) może zgłosić do konkursu 1 działanie na kategorię.

Ogłoszenie konkursu: Kwiecień 2018

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu w godz. 8.00-16.00: Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3 Gliwice, dam@gcop.gliwice.pl, 32 335 41 05.

print

Udostępnij: