Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Edukacja Kulturalna

Czym jest kultura? Na zajęcia z zakresu Edukacji Kulturalnej postaramy się odpowiedzieć na to złożone pytanie, w przystępny sposób. Chcemy wprowadzić dzieci w magiczny i ciekawy świat sztuki, poprzez gry, zabawy i interaktywne działania.

Zapraszamy też na zajęcia uzupełniające polegające na spotkaniu dzieci i młodzieży ze sztuką. W ramach edukacji kulturalnej zapraszamy na zajęcia z artystą należącym do Związku Polskich Artystów Plastyków, którego prace wystawiane są aktualnie galerii Centrum Organizacji Kulturalnych GCOP. Artysta opowie o swojej twórczości, technice wykonania dzieł oraz odpowie na pytania uczestników spotkania. Dzięki temu cyklowi okazję poznać osobiście ważne osoby z lokalnego środowiska artystycznego.

print

Udostępnij: