Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” był realizowany we współpracy z miastami Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Częstochowa oraz partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”. Projekt trwał od 2012 do 2015 roku, finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i był kontynuacją projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, realizowanego w latach 2010-2012.

print
Udostępnij: