Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Łapami po sztuce

Łapami po sztuce to autorski cykl interdyscyplinarnych spotkań. Bezpłatne warsztaty typu „hands on” ze sztuką, zaadresowane są do dorosłych osób, a prowadzone przez instruktorów związanych z organizacjami pozarządowymi, społeczników, pasjonatów. Warsztaty są szansą na kontakt  z nowymi umiejętnościami oraz spotkanie z drugim człowiekiem. Służą rozwojowi osobistemu, nawiązywaniu kontaktów między mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, umożliwiają realizację kolejnych inicjatyw i inspirują do aktywności.

print
Udostępnij: