Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Szkolni Liderzy

Szkolni Liderzy – projekt o charakterze szkoleniowo-doradczym dla młodzieży działającej w Szkolnych Klubach Wolontariatu. W dwóch grupach, oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych    (klasy 7-8)/ gimnazjalnych oraz szkół średnich prowadzimy cykl warsztatów, których celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności społecznej, przygotowanie ich do diagnozowania wspólnoty lokalnej, a w efekcie działalności nakierowanej na rozwiązanie jej problemów z jednoczesną mobilizacją mieszkańców do wzięcia sprawy w swoje ręce oraz wyłonienie spośród nich liderów, którzy poza koordynacją działalności wolontaryjnej w szkole będą autorami inicjatyw adresowanych do społeczności lokalnej.
Projekt odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w którym nie powinno zabraknąć ludzi gotowych z pełną odpowiedzialnością do angażowania się w sprawy społeczne i pociągania za sobą innych.
W ramach 5 sobotnich spotkań uczestnicy przygotowują się m.in. do pracy metodą projektową, diagnozy potrzeb i zasobów swoich społeczności na konkretnych gliwickich przykładach, pozyskiwaniu funduszy, a w praktyce doświadczą czym jest wolontariat i po co człowiekowi organizacje pozarządowe.

Uczestnictwo honorowane jest certyfikatem.

Więcej informacji o tegorocznej edycji znajdziecie tutaj: http://gcop.gliwice.pl/rekrutacja-projektu-szkolni-liderzy-2018/

print
Udostępnij: