Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Wolontariat szpitalny

Wolontariat niemedyczny ukierunkowany na towarzyszenie osobom starszym i chorym pozostającym pod opieką Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Zygmunta Starego 19.

print

Udostępnij: