Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Wolontariat szpitalny

Wolontariat niemedyczny ukierunkowany na towarzyszenie osobom starszym i chorym pozostającym pod opieką Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ulicy Kozielskiej 8.

print

Udostępnij: