Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

W ramach podsumowania akcji Roześmiane Podwórka, 8 października 2016 r. pracownicy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowali wspólne malowanie graffiti. Na zniszczonej elewacji bloku przy ul. Świętej Cecylii powstało kolorowe dzieło sztuki. Akcja nie odbyłaby się gdyby nie Stowarzyszenie GTW i harcerki z Górnośląskiej Chorągwi Harcerek „Ad Fontes” ZHR, a także objęcie patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Marka Pszonaka.

print