Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

W ramach programu edukacyjnego „Aktywni społecznie”  zespół Domu Aktywnej Młodzieży prowadzi warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy, wielokulturowości, komunikacji w grupie, pozyskiwania środków finansowych na własne działania oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

print