Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Gliwicki Budżet Obywatelski – ewaluacja

Urząd Miejski w Gliwicach zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. To część ewaluacji  przedsięwzięcia, które w naszym mieście realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsumowania tegorocznej edycji i zdefiniowania celów na przyszłość – takich, które pozwoliłyby osiągać jak  najbardziej satysfakcjonujące efekty oraz usprawniały cały projekt. Wstępnie omówione zostaną propozycje ewentualnych zmian i poprawek w kolejnej procedurze GBO, możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i zgłaszanych dotąd uwag.

Zaplanowane są dwa spotkania ewaluacyjne:

3 października o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6;

10 października o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

print

Udostępnij: