Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika działu administracyjnego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE –
KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie nr GCOP.KD.210.4.2020

 

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Katarzyna KUCIA,  zam. w Zabrzu.

Kandydata spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobra znajomością zagadnień teoretycznych
i praktycznych związanych z obowiązkami na stanowisku, którego dotyczył konkurs. W ocenie komisji p. Katarzyna Kucia posiada odpowiednia wiedzę, doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje do realizacji zadań na stanowisku kierownika działu administracyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości)
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro) do 12.10.2020 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Gliwice, 13.07.2020 r.

Dyrektor GCOP

Marta Kryś

print
Udostępnij: