Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Informacja o wynikach naboru nr GCOP.KD.210.6.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE –
– SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu

Ogłoszenie nr GCOP.KD.210.6.2020

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

Kandydatka, której aplikacja spełniła wymogi formalne, zrezygnowała z przybycia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości)
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro) do 24.11.2020 r. do godz. 14.00.
 

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Gliwice, 24.08.2020 r.

Dyrektor GCOP    

Marta Kryś

print
Udostępnij: