Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Informacja o wynikach naboru nr GCOP.KD.210.9.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE –
– PODINSPEKTOR w niepełnym wymiarze czasu pracy, ½ etatu

Ogłoszenie nr GCOP.KD.210.9.2020

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Karolina LACH, zam. w Gliwicach.

Pomimo kolejności według uzyskanego wyniku w procedurze naboru do zatrudnienia zostaje wskazana wyżej wymieniona kandydatka. Dwie kandydatki, które uzyskały większą liczbę punktów zrezygnowały z zatrudnienia.

Pani Karolina Lach spełniła wszystkie wymogi formalne. Dodatkowo wykazała się doświadczeniem w pracy w administracji publicznej i znajomością działania organizacji pozarządowych.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości)
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro) do 01.04.2021 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. 

 

Gliwice, 29.12.2020 r.

 

Dyrektor GCOP

Marta Kryś

print
Udostępnij: