Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR – ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR – ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu

Ogłoszenie nr GCOP.KD.210.13.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Monika WYSOCKA,  zam. w Zabrzu

Pani Monika Wysocka została wybrana na wolne stanowiska urzędnicze, ponieważ spełniła wymogi formalne oraz uzyskała wymaganą ilość punktów oceny podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2018 r. do godz. 14.00.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor GCOP

Andrzej Gillner

 

 

print

Udostępnij: