Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

„Inkubator Dostępności” – nabór wniosków

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze na innowacje, mogące usprawnić codzienne życie osób z niepełnosprawnościami oraz starszych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.
Termin naboru składania wniosków planowany jest w terminie 16.03.2020 – 30.03.2020 (w formie maila, wniosek składa się z karty innowacji, oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych). Dofinansowanie przewidziane jest w formie grantu (do 100 000 zł, bez wkładu własnego).
Grantobiorcą może być osoba fizyczna, prawna, jednostki organizacyjne.


Link do konkursu>>

print
Udostępnij: