Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN „SALUT”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

UL. GRANITOWA 11 /2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000739915

Celem działania organizacje jest: Inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, Prowadzenie działalności leczniczej, Ochrona zdrowia,...

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest: Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie...

Z. F. Ś. S.

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712326

Celem fundacji jest: realizowana we współpracy z dowolną kościelną osobą prawną, szeroko rozumianą działalność dobroczynną.

i FUNDACJA

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532536674

E-mail:

WWW.POWIERNICTWO.INFO.PL

KRS:

0000712375

Celem fundacji jest: szeroko rozumiana działalność dobroczynna,  naukowo-techniczna, naukowa,  oświatowa nie polegająca na kształceniu studentów, działalność kulturalna, działalność oświatowa polegająca...

www.powiernictwo.info.pl

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532 536 674

Strona www:

www.powiernictwo.info.pl

KRS:

0000712341

Celem działania organizacji jest: realizowanie we współpracy z dowolną dobroczynną osobą prawną kościoła katolickiego, szeroko rozumiana działalność charytatywna,

STOWARZYSZENIE „WYCIECZKI ROWEROWE ŚLĄSK”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bracka 30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

wrslask@gmail.com

Strona www:

www.wrslask.cba.pl

KRS:

0000709755

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy  życia społeczno-kulturalnego obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wykonanie zadań w zakresie: Popularyzacja turystyki...

Fundacja „W to mi graj”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Norberta Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607968942

E-mail:

bartosz.lapszynski@gmail.com

KRS:

0000699894

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju aktywności i partycypacji społecznej osób starszych poprzez podnoszenie ich jakości życia w kontekście...

Fundacja 4R – Rodzina,Radość,Refleksja,Rozwój

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3 (kor. ul. Tokarska 179)

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacja4r.org

Strona www:

www.fundacja4r.org

Organizacja spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, konferencji koncertów i innych wydarzeń społecznych. Organizacja różnych form wypoczynku rodzinnego, wycieczek, obozów, wydarzeń edukacyjnych....

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Ul. B. Śmiałego 2a)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 701 713

E-mail:

biuro@pzsm.pl

Strona www:

www.pzsm.pl

KRS:

0000691475

Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego; podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników...

Fundacja Centrum Edukacji Motorowej

Kategorie:

 • Ochrona
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660 682 516 / 660 681 719

Strona www:

www.cem.auto.pl

KRS:

0000690357

Celem działania organizacji jest: Działalność charytatywna; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;...

Fundacja „Aktywni”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 15

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000687972

Celem działania Fundacji jest: wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych...

Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504 227 715

E-mail:

zjednoczeni.patrioci.biuro@gmail.com

KRS:

0000682866

Celem działania Stowarzyszenia jest: rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie humanizmu i patriotyzmu, promowanie tradycji i...

Fundacja Kafar

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-133-149

E-mail:

info@kafar.info

Strona www:

kafar.info

KRS:

0000679811

Celem Fundacji jest: Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji...

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

pl. Piłsudskiego 1

Miasto:

44-120 Pyskowice

E-mail:

biblioteka@pyskowice.pl

Strona www:

https://mbppyskowice.wixsite.com/utwpyskowice

KRS:

0000662796

Intelektualna i osobowościowa aktywizacja seniorów.

Stowarzyszenie zGRAni

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

728 468 553

E-mail:

stowarzyszenie.zgrani@gmail.com

Strona www:

www.zgrani.org

KRS:

0000673396

aktywizacja mieszkańców osiedla Baildona pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym organizacja imprez korepetycje współpraca z innymi organizacjami NGO

Stowarzyszenie Kocham Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Folwarczna 18/1

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochrona elementów kultury narodowej. 2. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej. 3....

Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
Adres:

3-go Maja 18

Miasto:

41-800 Zabrze

Fundacja Marcopomaga

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Antonio Gaudiego 8D

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000650902

Celem fundacji są zadania w zakresie: – działalności charytatywnej, – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, – kultury i sztuki, –...

Fundacja Ekspedycja – Muzyka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-964-801, 607-457-369

KRS:

644861

Popularyzacja muzyki klasycznej w społeczeństwie, działania wspomagające odkrywanie naturalnej muzykalności w każdym z nas, warsztaty muzyczne dla dzieci i ich...

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

516 819 440

E-mail:

fundacja@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl

KRS:

0000644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania. Główne cele...

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

osomgliwice@gmail.com

Strona www:

https://osomgl.wordpress.com/osom/

  Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych urbanistycznych najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym...

Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792 178 952.

E-mail:

grr@grr.org.pl

Strona www:

www.grr.org.pl

KRS:

630218

Gliwicka Rada Rowerowa jest stowarzyszeniem działającym na rzecz poprawy sytuacji gliwickich rowerzystów. Organizacja skupia się na promocji roweru, poprawie infrastruktury...

Stowarzyszenie Gier Planszowych GAMBIT

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-272-698

E-mail:

sgp.gambit@gmail.com

  Celem stowarzyszenia jest popularyzacja nowoczesnych gier planszowych. Na cotygodniowe spotkania może przyjść każdy. Gry planszowe są rozrywką łącząca pokolenia....

Związek Stowarzyszeń „Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zwycięstwa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608298

Celem działania organizacji jest: – wspomaganie rozwoju wspólnota i społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych w duchu samorządności, – popularyzowanie idei...

Stowarzyszenie „My, Naród”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

881-401-723

E-mail:

zarzad@mynarod.org.pl

Strona www:

www.mynarod.org.pl

KRS:

608250

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Edukacja obywatelska, patriotyczna i historyczna. _______________________________________________________________________________________ Celem działania Stowarzyszenia są działania społecznie użyteczne...

Akademia Tenisa Stołowego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Szkolna 45

Miasto:

44-109 Gliwice

Telefon:

668-336-144, 607-442-978

E-mail:

akademiats@akademiats.pl

Strona www:

www.akademiats.pl

Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży z terenów powiatu gliwickiego. Akademia Tenisa Stołowego prowadzi zajęcia z tenisa...

Fundacja Ślaskie Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Hajducka 31 a (kor. ul. Kościuszki 35 Gliwice)

Miasto:

41-500 Chorzów

Telefon:

733-072-155

E-mail:

biuro@slaskiecentrumedukacji.pl

Strona www:

www.slaskiecentrumedukacji.pl

KRS:

555739

Edukacja, przede wszystkim edukacja ekonomiczna, w tym upowszechnianie bankowości elektronicznej i internetowej wśród emerytów i rencistów oraz wśród młodzieży. Pomoc...

Fundacja ARTeria

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Gajowa 9

Miasto:

41-807 Zabrze

Telefon:

516-188-103

E-mail:

biuro@fundacja-arteria.org

Strona www:

www.fundacja-arteria.org

KRS:

269041

Fundacja ARTeria od 2006 roku realizuje różnorodne projekty wspierające szeroko rozumiany rozwój regionalny i aktywizację środowisk lokalnych głównie poprzez działania...

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

691 275 411

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

0000594111

Blog www.trzeci.org   Celem działania ww. organizacji między innymi jest: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art....

Brzezinka Razem

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

1) Działanie na rzecz lokalnej społeczności w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych, 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny tradycji regionalnych, ekologii, 3)...

Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

576092

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 2. wspieranie rodziny i systemu...

Fundacja Desiderata

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Sztabu Powstańczego 20/10

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

570417

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie użytecznych celów, mianowicie podejmowanie działań na rzecz: 1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,...

Stowarzyszenie „AKTYWNY OBYWATEL”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

787 677 194

E-mail:

kontakt@aktywnyobywatel.org

Strona www:

www.aktywnyobywatel.org

KRS:

0000561535

Stowarzyszenie dąży do: Popularyzowania idei wolności i własności prywatnej. Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Kształtowania postawy obywatelskiej i rozwiązań ustrojowych w...

Fundacja Park Zofii

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

539-924-266

E-mail:

e.chudyba@gmail.com

KRS:

553035

Celem fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, badawcza, podejmowanie działań promujących i integrujących pola nauki, sztuki, życia społecznego. Celem Fundacji...

Fundacja Primo Kobieta

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zygmuntowska 40/1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

551410

Fundacja „Obywatele Wspólnej Europy”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Andromedy 20/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

548396

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz: 1. rozwoju wiedzy i umiejętności w...

Fundacja „Long Life”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Andersena 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Podstawowym celem fundacji jest działalność na poprawy jakości życia osób starszych, a w szczególności: – prowadzenie działań aktywizujących osoby starsze,...

Fundacja MASZKETY

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Daszyńskiego 188)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-840-494

E-mail:

fundacjamaszkety@gmail.com

Strona www:

www.magazynmaszkety.pl

KRS:

537318

Wydawanie magazynu Maszkety. Warsztaty kulinarne. Warsztaty ekologiczne. Warsztaty plastyczne. Celem Fundacji jest każda działalność promująca i wspierająca śląskich blogerów oraz...

Stowarzyszenie Artystyczne FAUN-ART

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-20-53

E-mail:

s.faunart@gmail.com

Strona www:

www.faunart.wix.com/stowarzyszenie

KRS:

539405

Spotkania ze sztuką dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach, Szkoła Podstawowa nr 7 w...

Stowarzyszenie Ludzie Miasta

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wyszyńskiego 27

Miasto:

44-120 Pyskowice

Telefon:

503-649-169

E-mail:

ludzie.miastapce@gmail.com

Strona www:

www.ludziemiastapce.hpu.pl

KRS:

0000441115

Działania aktywizujące, integrujące prowadzone na terenie Pyskowic, powiatu gliwickiego i Gliwic.  

Gliwickie Stowarzyszenie Biblijne

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Skowrońskiego 26

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

512588

Celem Stowarzyszenia jest: – prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania wartości chrześcijanskich nauk biblijnych, – propagowanie zdrowego trybu życia, bez nałogów,...

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697-654-300

E-mail:

sprsosnicagliwice@gmail.com

Strona www:

sprsosnica.wordpress.com

Celem stowarzyszenia jest: organizacja, rozwój i popularyzacja piłki nożnej, współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i organami, których istotą działania jest upowszechnianie,...

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.lyszczynski.org.pl

Fundacja zajmuje się działaniem na rzecz osób bezwyznaniowych, promocją świeckiego państwa oraz krzewieniem światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie i...

Stowarzyszenie Konsorcjum Dźwigowe Górnego Śląska i Zagłębia

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-106 Gliwice

Telefon:

791-069-917

E-mail:

piotr@progresstd.pl

Stowarzyszenie to grupa ludzi mająca na celu wspólne działanie na ochrony miejsc pracy firm dźwigowych, rozwój, szkolenia.   Kontakt: 8-16...

Stowarzyszenie Polska Wolności

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Brodzińskiego 4

Miasto:

41-800 Zabrze

Strona www:

www.polskawolnosci.pl

KRS:

457785

Grzegorz Dittrich 792-290-178 Jacek Świetlicki 501-477-449   Prowadzenie dyskursu publicznego na tematy związane z żywotnymi interesami RP; wspieranie i inicjowanie...

Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Sowińskiego 5/130

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

312250

Zapewniamy seniorom możliwość aktywności społecznej po zakoczeniu zakiery zawodowej. Realizujemy zadania mające na celu umożliwienie seniorom starzenie sie w zdrowiu...

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osiedla Wilcze Gardło

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
Adres:

Plac Jaśminu 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju, poprawy warunków życia i integracji ponad terytorialnym podziałem administracyjnym mieszkańców miejscowości Smolnica...

Fundacja ‚FLIGRY”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gen. Andersa 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@fligry.eu

Strona www:

www.fligry.eu

Celem działania organizacji jest: – upowszechnianie i propagowanie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie...

Fundacja Różnorodności i Równości „KONTRASTY”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

722 092 605

E-mail:

info@kontrasty.org.pl

Strona www:

www.kontrasty.org.pl

KRS:

0000455272

Fundacja KONTRASTY ma na celu poszerzanie wiedzy i akceptacji dla szeroko pojętej różnorodności i równości w społeczeństwie. Poprzez projekty i...

Stowarzyszenie GLIWICZANIE RAZEM – STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

454489

  Celem działania organizacji jest integrowanie mieszkańców Gliwic na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów występujących w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta, obejmujących...

Stowarzyszenie POMOST

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-585-504

E-mail:

stowarzyszeniepomost.pl@gmail.com

Strona www:

pomost4.webnode.com/

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i opuszczającym zakłady karne, prowadzone przez osoby z szerokim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, kuratorów, osoby które opuściły...

Stowarzyszenie Dzierżawców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod lasem” w Gliwicach przy ul. Leśnej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
Adres:

ul. Witkiewicza 64/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Różyczka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-739-090, 516-047-471

E-mail:

biuro@fundacjarozyczka.pl

Strona www:

www.fundacjarozyczka.pl

KRS:

399191

Celem Fundacji jest: poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób, szczególnie tego potrzebującym, pomoc niepełnosprawnym, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom...

Fundacja Rytm Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 21/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

609-908-075

E-mail:

presto@presto.gliwice.pl

Strona www:

www.fundacjarytmgliwice.pl

KRS:

0000442065

  Fundacja organizuje koncerty, warsztaty i spotkania kulturalne ze znanymi artystami w ramach Festiwalu Rytm Pro Arte Gliwice.  

Stowarzyszenie Business Managment Club Gliwice (BMC Gliwice)

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505 806 619, 609 845 211

E-mail:

bmc.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/grupabmc

KRS:

0000355043

Działalność na rzecz różnych grup społecznych w zakresie art. 4 ustawy o pożytku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Rynek 23

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-49-84

Strona www:

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zygmunta Starego 17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 330-22-22

E-mail:

pomiarpol@op.pl

Strona www:

www.mojagmina.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Robotnicza 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Wyszyńskiego 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-78-24

Strona www:

 

Zrzeszenie Akademickie

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Akademicka 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Wspólnota Mieszkańców Gliwic dzielnicy Wójtowa Wieś- Jutrzenka

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Daszyńskiego 194

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-87-63

E-mail:

jondazbi@wp.pl

Strona www:

 

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Łużycka 32

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-23-82

E-mail:

biuro.uzss@gmail.com

Strona www:

www.samorzad.polsl.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Górnych Wałów 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-95

Strona www:

www.sztetl.org.pl

Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich KONTAKT

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21 (kor. ul. Łokietka 11/14)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-139-248

E-mail:

blesko@interia.pl

Strona www:

 

KRS:

2070

-inicjowanie działań w celu pogłębienia kontaktów, poznania i zrozumienia między narodami polskim i ukraińskim -organizowanie akcji informacyjnej o Ukrainie -organizowanie...

Towarzystwo Przyjaciół SP nr 23

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Sikornik 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sp23-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

www.gliwicesp23.edupage.org

Towarzystwo Przyjaciół Osiedla LIGOTA ZABRSKA

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Pocztowa 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 661-465-165, 518-897-860

E-mail:

marcin.ziach@ligotazabrska.pl

Strona www:

tpolz@o2.

KRS:

www.tpolz.prv.pl

Marcin Ziach

Towarzystwo Mieszkańców Gliwic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Toszecka 101 l. 406

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

KRS:

0000368944

Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-33-92

E-mail:

 jolanta@wszystkodladzieci.slask.pl

Strona www:

www.wszystkodladzieci.slask.pl/

Stowarzyszenie Wilczego Gardła „Legion”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

plac Jaśminu 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Studentów „BEST” Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-19-80

E-mail:

info@bestgliwice.pl

Strona www:

www.bestgliwice.pl

Stowarzyszenie STG

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Daszyńskiego 56/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-22-29

Strona www:

www.stg.org.pl

KRS:

0000178970

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Owczarska 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-047-027

E-mail:

ssnmig@op.pl

Strona www:

www.mig-gliwice.webnode.com

Celem stowarzyszenia jest: Podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków stowarzyszenia oraz integracja i rehabilitacja Niesłyszących w każdym wieku przez sport,...

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Elsnera 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-67-01

E-mail:

zerniki@bmj.net.pl

Strona www:

www.zerniki.gliwice.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Nad Łąkami 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 662-613-110

E-mail:

srcz@czechowicer.eu, a@szelka.eu

Strona www:

www.czechowicer.eu

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jasnogórska 15-17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Projekt: Polska Koło lokalne w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

ryszardpaleczny@wp.pl

Strona www:

 www.projektpolska.pl

Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy, zdrowia i przedsiębiorczości „POTENCJAŁ”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Toszecka 25b

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-57-54

E-mail:

zsme@zsme.edu.pl

KRS:

155636

  1. Prowadzenie działań na rzeczmłodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób starszych. 2. Współdziałanie w projektach dotyczących wejścia na rynek pracy oraz...

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 17

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

olakier@wp.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 777-30-01

E-mail:

dlagliwic@mieszko.org.pl

Strona www:

www.dlagliwic.pl

Stowarzyszenie Mieszkańców „Brzezinka”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zamojska 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-11-17

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalno – Wolnościowe „KRZYK”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Śliwki 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.krzyk.gliwice.com

Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zimorodka 9/5

Miasto:

44-100 Gliwice

  Celem stowarzyszenia jest m.in.: – wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; – wspomaganie...

Stowarzyszenie „Provizorca”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Opawska 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-235-225

E-mail:

biuro@provizorca.com

Strona www:

www.provizorca.com

  Stowarzyszenie Provizorca jest grupą ewangelicznie wierzących chrześcijan, która przez swoją działalność chce zmieniać otaczająca rzeczywistość. Obecnie prowadzi w Gliwicach...

Stowarzyszenie „Nasz Trynek”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Zubrzyckiego 3/55

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „NG”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-60

E-mail:

margo.lichecka@gmail.com

Stowarzyszenie NG prowadzi działania edukacyjno- społeczne, propagujące lokalność. Zajmuje się promocją działań historycznych (współorganizacja wędrówek  historyczno – turystycznych dla gliwiczan),...

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 26/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-09-25

E-mail:

smd.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gliwice.smd.org.pl

Stowarzyszenie „Kopernik”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Gwiazdy Polarnej 30/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607-418-110

E-mail:

stowarzyszeniekopernik@interia.pl

Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Wrocławska 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-23

E-mail:

zspgliwice@gmail.com

Strona www:

www.studenci.polsl.pl/zsp

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-04-85

E-mail:

pspgl@op.pl

Strona www:

www.pspgl.nazwa.pl

KRS:

11977

Celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat pszczelarstwa, Działanie edukacyjne, Działania proekologiczne.   Józef Piasecki, tel. 605...

Polskie Stowarzyszenie im. Króla Jana III Sobieskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 239-13-62

E-mail:

sp9-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

 

People to People Polska

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-559-700

E-mail:

iwzy@wp.pl

Strona www:

www.ptpe.org

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli  Skarbu Państwa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-81-67

Strona www:

 

Liga Kobiet Polskich Zarząd Miejski

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

Pl. Inwalidów Wojennych14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-70-26

Kółko Rolnicze Ostropa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Architektów 68/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Komitet Lokalny IAESTE Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-15-52

E-mail:

ps.gliwice@iaeste.pl

Strona www:

www.iaeste.polsl.pl

Klub Sportowy Gliwice Lions

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

737 800 890/ 32 703 72 52

E-mail:

write@lions.global

Strona www:

www.lions.global

Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie, w tym wszelkich form aktywności fizycznej, które przez...

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

(kor.) ul. Zawiszy Czarnego 4/9

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

akostecka@civitaschristiana.pl

Strona www:

 www.civitaschristiana.pl

KRS:

28395

  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi....

Kasa Pośmiertna Pracowników Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. I Huty Łabędy S.A. W Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Mechaników 9/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 734-64-23

Habitat For Humanity Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Dolnych Wałów 1/25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-44-16

E-mail:

gliwice@habitat.pl

Strona www:

www.habitat.pl

KRS:

143344

Habitat for Humanity jest chrześcijańską organizacją, która pomaga niezamożnym rodzinom w rozwiązywaniu drastycznych potrzeb mieszkaniowych. Przekazane przez 1% podatku pieniądze...

Gliwicka Inicjatywa Obywatelska

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 26 (w KRS: ul. Zwycięstwa 13)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-25-49

E-mail:

rzecznik@um.gliwice.pl

Strona www:

 

Gliwicka Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Dom Inicjatyw Obywatelskich”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

790-330-111

E-mail:

ptovmasyan@gmail.com

Fundacja Silvanus

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

515-324-813

Forum Mieszkańców Gliwic

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-50-70

E-mail:

dako@dako.org.pl

Federacja Młodych Socjaldemokratów

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 33

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.fms.silesia.pl

FC Kłodnica Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605 651 478

E-mail:

klodnica@poczta.fm

Strona www:

www.klodnica.futbolowo.pl

Działalność prowadzona jest w zakresie promowania współzawodnictwa sportowego oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu...

Europejskie Forum Studentów – Aegee Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-18-34

E-mail:

office@aegee-gliwice.org

Strona www:

www.aegee-gliwice.org

KRS:

2197

AEGEE – Gliwice Europejskie Forum Studentów jest studencką organizacją promującą współpracę, komunikację i integrację młodych ludzi w Europie.    

Centrum Inicjatyw Społecznych

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

884 385 22 44

E-mail:

cis.gliwice@interia.pl

Strona www:

www.cis-gliwice.pl

KRS:

0000002755

Misją organizacji jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej oraz  organizowanie współpracy wokół lokalnych potrzeb. Realizujemy ją prowadząc...