Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Szkoła z Klasą

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Śniadeckich 19

Miasto:

00-654 Warszawa

Telefon:

226580073

E-mail:

fundacja@szkolazklasa.org.pl

Strona www:

www.szkolazklasa.org.pl

KRS:

0000578705

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego / oddział Gliwice

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Elsnera 23

Miasto:

44-105 Gliwice

Telefon:

608478422

E-mail:

dfkoddzialgliwice@gmail.com

Strona www:

www.dfkschlesien.pl

KRS:

0000001995

Fundacja „UNIKUM”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Wiśniowa 88

Miasto:

44-160 Rudno

Telefon:

697103323

E-mail:

info@fundacjaunikum.pl

Strona www:

www.fundacjaunikum.pl

KRS:

0000796112

Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

Stefana Okrzei 31

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@snegliwice.org

Strona www:

http://snegliwice.org

KRS:

0000544406

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej dla dzieci i młodzieży.

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Gliwice im. Tomasza Modlicha

Kategorie:

 • kultura fizyczna
 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Emilii Plater 6/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503 787 449

E-mail:

kochalik97@gmail.com

Strona www:

apg.info.pl

KRS:

80/UM

Rodzinny Ogród Działkowy TRYNEK

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Bojskowska skr. poczt. 187

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605 905 852

E-mail:

rod_trynek@poczta.fm

KRS:

00000293886

Działkowcy zrzeszenie w olskim Związku Działkowców.

Stowarzyszenie Revo

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604 295 239

E-mail:

stowaszyszenie.evo@gmaol.com

KRS:

0000784011

Celem stowarzyszenia jest: działalność na rzecz ochrony środowiska, działalność społeczna artystyczna Cele realizowane są poprzez edukacje oraz realizację projektów autorskich...

LIGA ZMP

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Juliana Ordona 7/18.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000796748

Celem stowarzyszenia jest: promowanie zainteresowań związanych z fantastyką, rozwojem wyobraźni i cech kreatywnych oraz popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania...

Res Economica

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: edukowanie ludzi młodych w zakresie ekonomii, socjologii, politologii oraz historii, inicjowanie, wspieranie i pomoc w...

STOWARZYSZENIE „KOCHAM GLIWICE”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Folwarczna 18/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505031785

E-mail:

marta.justyna.szolc@gmail.com

Stowarzyszenie Edukacji Quarta Ratio

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Wrocławska 19/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w miłości i szacunku do ludzi, zwierząt i roślin,...

FUNDACJA ROZWOJU INNOWACJI EDUKACYJNYCH „WIEM”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kosciuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697 909 752

KRS:

0000762922

Celem fundacji jest: działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w...

FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000769336

Celem fundacji jest: działalność w zakresie propagowania akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, działalność w zakresie szerzenia świadomości wśród...

FUNDACJA BETTER FUTURE

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

UL. BOJKOWSKA 37A

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000758621

Celem fundacji jest: wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych mających służyć poprawnie warunków życia społeczności, organizowanie i niesienie pomocy na rzecz...

Instytut Świadomości Społecznej Alert

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Wrocławska 19/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych, bezrobotnych, potrzebujących jakiegokolwiek wsparcia materialnego, psychologicznego i duchowego,...

STOWARZYSZENIA ŚW. RITY- PATRONKI W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans...

FUNDACJA INICJATYW ARTYSTYCZNO-TURYSTYCZNYCH „PASKUDOFONIA”

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 218 736

KRS:

0000743953

Celem działania Fundacji są zadania w zakresie: działalności charytatywnej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci...

FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN „SALUT”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

UL. GRANITOWA 11 /2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000739915

Celem działania organizacje jest: inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, prowadzenie działalności leczniczej, ochrona zdrowia,...

Stowarzyszenie „Szachowa”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

887 636 663

E-mail:

stowarzyszenie@szachowa.eu

Strona www:

www.szachowa.eu

Celem Stowarzyszenia jest: działania na rzecz społeczności lokalnej mieszkańców osiedli w obrębie ulic Szachowa, Piłkarska, Siatkarska w Nieborowicach.

STOWARZYSZENIE UTGARD

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500 723 375

E-mail:

utgardgliwice@gmail.com

Strona www:

www.utgardgliwice.eu

KRS:

0000729583

Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...

WARSZTAT MIEJSKI

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
Adres:

Norberta Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

warsztatmiejskiwgliwicach@gmail.com

Strona www:

www.warsztatmiejski.pl

KRS:

0000727198

Celem stowarzyszenia są: promocja kultury „make” i majsterkowania, stowarzyszenie i animowanie ogólnodostępnej przestrzeni warsztatowej dla majsterkowiczów, twórców i artystów, tworzenie...

FUNDACJA ZIMBARDO YOUTH CENTER (ZYC)

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. O. Jana Siemińskiego 22

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

agnieszka@hotmail.com

KRS:

0000494442

Głównym celem fundacji jest: tworzenie społecznego, kulturalnego i akademickiego wsparcia dla zakładania i prowadzenie centrów Zimbardo oraz młodzieżowych centrów Zimbardo...

Fundacja Zielenina

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44 -100 Gliwice

Telefon:

508 840 494

E-mail:

fundacja@zielenina.cooking

Strona www:

www.zielenina.cooking

KRS:

0000537318

Promocja zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Promowanie śląskiej blogosfery.   Adres korespondencyjny: ul. Daszyńskiego 188 44-100 Gliwice

Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-016-392

E-mail:

strefainicjatyw@outlook.com

KRS:

0000721307

Cele fundacji są: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem...

i FUNDACJA

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532536674

E-mail:

WWW.POWIERNICTWO.INFO.PL

KRS:

0000712375

Celem fundacji jest: szeroko rozumiana działalność dobroczynna,  naukowo-techniczna, naukowa, oświatowa nie polegająca na kształceniu studentów, działalność kulturalna, działalność oświatowa polegająca...

Stowarzyszenie Nowoczesne Gliwice

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506 060 777

E-mail:

nowoczesnegliwice@gmail.com

Celem stowarzyszenia zwykłego jest: prowadzenie kampanii społecznych i zbiórek publicznych na konkretny cel społeczny, doradztwo w zakresie działalności społecznej, politycznej...

Fundacja Ekspedycja – Muzyka

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606964801

E-mail:

wrzos.monika@gmail.com

Strona www:

www.ekspedycja-muzyka.pl

KRS:

0000644861

Stowarzyszenie BIKSA

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Mickiewicza 10/1

Miasto:

43-190 Mikołów

Telefon:

782092600

E-mail:

stowarzyszeniebiksa@gmail.com

KRS:

0000372621

Stowarzyszenie BMC Gliwice

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

bmc.gliwice@gmail.com

KRS:

0000355043

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603976172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

Stowarzyszenie Pod Nazwą „Klub Seniora – Złota Jesień”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692708447

Strona www:

 

KRS:

0000190966

       

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601709690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Fundacja Habitat For Humanity Poland

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Mokotowska 55

Miasto:

00-542 Warszawa

Telefon:

22 642 57 42

E-mail:

poland@habitat.pl

Strona www:

www.habitat.pl

KRS:

143344

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych