Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000769336

Celem fundacji jest: działalność w zakresie propagowania akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, działalność w zakresie szerzenia świadomości wśród...

FUNDACJA BETTER FUTURE

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

UL. BOJKOWSKA 37A

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000758621

Celem fundacji jest: wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych mających służyć poprawnie warunków życia społeczności, organizowanie i niesienie pomocy na rzecz...

Instytut Świadomości Społecznej Alert

Kategorie:

 • zwierzęta
 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Wrocławska 19/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych, bezrobotnych, potrzebujących jakiegokolwiek wsparcia materialnego, psychologicznego i duchowego,...

STOWARZYSZENIA ŚW. RITY- PATRONKI W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans...

FUNDACJA INICJATYW ARTYSTYCZNO-TURYSTYCZNYCH „PASKUDOFONIA”

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000743953

Celem działania Fundacji są zadania w zakresie: działalności charytatywnej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci...

Stowarzyszenie „Szachowa”

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

887 636 663

E-mail:

stowarzyszenie@szachowa.eu

Strona www:

www.szachowa.eu

Celem Stowarzyszenia jest: działania na rzecz społeczności lokalnej mieszkańców osiedli w obrębie ulic Szachowa, Piłkarska, Siatkarska w Nieborowicach.

WARSZTAT MIEJSKI

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
Adres:

Norberta Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

warsztatmiejskiwgliwicach@gmail.com

Strona www:

www.warsztatmiejski.pl

KRS:

0000727198

Celem stowarzyszenia są: Promocja kultury „make” i majsterkowania, Stowarzyszenie i animowanie ogólnodostępnej przestrzeni warsztatowej dla majsterkowiczów, twórców i artystów, Tworzenie...

FUNDACJA ZIMBARDO YOUTH CENTER (ZYC)

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. O. Jana Siemińskiego 22

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

agnieszka@hotmail.com

KRS:

0000494442

Głównym celem fundacji jest tworzenie społecznego, kulturalnego i akademickiego wsparcia dla zakładania i prowadzenie centrów Zimbardo oraz młodzieżowych centrów Zimbardo...

Fundacja Zielenina

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44 -100 Gliwice

Telefon:

508 840 494

E-mail:

fundacja@zielenina.cooking

Strona www:

www.zielenina.cooking

KRS:

0000537318

Promocja zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Promowanie śląskiej blogosfery.   Adres korespondencyjny: ul. Daszyńskiego 188 44-100 Gliwice

Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Ochrona
 • promocja zdrowia
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-016-392

E-mail:

strefainicjatyw@outlook.com

KRS:

0000721307

Cele fundacji są: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem...

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest: Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie...

Z. F. Ś. S.

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712326

Celem fundacji jest: realizowana we współpracy z dowolną kościelną osobą prawną, szeroko rozumianą działalność dobroczynną.

i FUNDACJA

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532536674

E-mail:

WWW.POWIERNICTWO.INFO.PL

KRS:

0000712375

Celem fundacji jest: szeroko rozumiana działalność dobroczynna,  naukowo-techniczna, naukowa,  oświatowa nie polegająca na kształceniu studentów, działalność kulturalna, działalność oświatowa polegająca...

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola Prebeniamin

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000712333

Celem działania organizacji jest: Promowanie działań prozdrowotnych i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich rodziców prowadzących do prawidłowego...

Stowarzyszenie Nowoczesne Gliwice

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506 060 777

E-mail:

nowoczesnegliwice@gmail.com

prowadzenie kampanii społecznych i zbiórek publicznych na konkretny cel społeczny doradztwo w zakresie działalności społecznej, politycznej i gospodarczej promocja zdrowego...

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601 709 690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Działalność statutowa i gospodarcza na rzecz odpowiedzialności osobistej i społecznej w zakresie celów organizacji. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zdrowotnym, finansowym i...