Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Miasto Ogród Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Piotra Skargi 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia zwykłego jest: ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona przyrody i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążenie do uporządkowania...

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. ks. Marcina Strzody 7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000766125

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz: poprawy gospodarki odpadami, a w szczególności technologii ich odzysku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i...

STOWARZYSZENIA EDUKACJI QUARTA RATIO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w miłości i szacunku do ludzi, zwierząt i roślin,...

STOWARZYSZENIE CZYSTE GLIWICE

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Sylwestrowa 22

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, w szczególności w...

Stowarzyszenie „KAROLINA”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Czajki 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Cel działania stowarzyszenia jest: Działanie wspierające ochronę środowiska naturalnego i jego racjonalne kształtowanie na obszarze Zalewu Pławniowickiego i terenach z...

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Ul. B. Śmiałego 2a)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 701 713

E-mail:

biuro@pzsm.pl

Strona www:

www.pzsm.pl

KRS:

0000691475

Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego; podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników...

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508167017

E-mail:

stowarzyszenie.podskrzdlami@gmail.com

KRS:

0000682165

Celem działania Stowarzyszenia jest: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej...

Fundacja Ecoenergy

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000657261

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz: Ochrony środowiska naturalnego, głównie w zakresie: a. poprawy jakości powietrza,...

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

535 500 179

E-mail:

info@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl fb.com/targazielonym fb.com/fundacjaNZ fb.com/spolecznaKuchnia

KRS:

0000644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania. Główne cele...

Fundacja WWN

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Aleja Przyjaźni 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

613755

Celem działania Fundacji jest: – działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propoagowania wiedzy...

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

 • promocja wolontariatu
 • zwierzęta
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 372 871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

Celem działania Stowarzyszenia jest: zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt....

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Krasińskiego 13

Miasto:

40-019 Katowice

Telefon:

601-337-170

E-mail:

biuro@cp.org.pl

Strona www:

www.cp.org.pl

KRS:

11864

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawia do podejmowania działań z...

Fundacja WOLNO MI

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-392-293

KRS:

563394

Celem działania organizacji jest: – wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Górnosląski

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Damrota 2 a of. (kor. ul. Jagiellońska 21, Gliwice)

Miasto:

45-064 Opole

Telefon:

728-468-553

E-mail:

gliwice@zhr.pl

Strona www:

www.gliwice.zhr.pl

KRS:

57720

ZHR prowadzi pracę wychowawczą zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie Harcerskim. Obecnie w Gliwicach działają: I Gliwicka Drużyna Harcerzy „Inlathi”...

Stowarzyszenie EKOGIM10

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Lipowa 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

668 815 204

E-mail:

sajmon1100@gmail.com

KRS:

0000499487

Stowarzyszenie Ekogim10 zajmuje się promocją ekologicznego stylu życia poprzez udział członków i sympatyków, uczniów w projektach ekologicznych. Wnioskujemy o granty,...

Stowarzyszenie Dzierżawców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod lasem” w Gliwicach przy ul. Leśnej

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
Adres:

ul. Witkiewicza 64/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Laboratory of Innovation in Bio and Renewable Energy LIBRE Foundation

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

691 929 508

E-mail:

p.kolasa@librefundation.org

KRS:

0000428644

Fundacja  zajmuje się rozwojem innowacji w energetyce odnawialnej ekologii i efektywności energetycznej.  

Krajowe Forum Aranżacji Przestrzeni i Rozwoju Osobowości

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-458-170, 505-824-358

E-mail:

kfapiro@op.pl

Szkolenia i warsztaty w zakresie własnego rozwoju i możliwości rozwojowych w zakresie zdrowia i ekologii życia.

Fundacja Instytut Certyfikacji PLGBC-IC PLGBC

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Karola Miarki 12/101

Miasto:

44-100 Gliwice

Związek Hodowców Kanarków „Canaria”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 694 410 485

E-mail:

gliwice_canaria@onet.pl

Strona www:

canaria-gliwice.manifo.com/

KRS:

0000233479

Stowarzyszenie grupuje hodowców ptaków egzotycznych oraz jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.  

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-21-45, 603-976-172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

  UTW  działa na rzecz seniorów.   Dyżury COK –Perełka, ul. Studzienna 6, pon. 13-14, śr 13 -14  i czw.13-15....

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505-299-686

E-mail:

bezpiecznalapa@gmail.com

KRS:

154454

Działanie na rzecz zwierząt w zakresie przestrzegania ich praw. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, obrona i niesienie im pomocy....

Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Chopina 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-82-89

Strona www:

 

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

531-238-750

E-mail:

wiking.ssk@gmail.com

Strona www:

 www.ssk-wiking.pl

KRS:

125727

Stowarzyszenie propaguje turystykę kajakową w Polsce, lecz głównie na Górnym Śląsku. Nasze działania skupiają się także na edukacji ekologicznej, historycznej,...

Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

biuro.syc@op.pl

Strona www:

www.syc.zagle.pl

KRS:

0000001199

organizacja rejsów, regat, obozów i kursów, zrzeszanie studentów oraz innych osób zainteresowanych żeglarstwem i turystyką wodną, organizowanie narad, pokazów, odczytów...

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607 295 055

E-mail:

annaszmelcer@wp.pl

Strona www:

www.polskawolnaodgmo.org

KRS:

0000373624

Celem Stowarzyszenia jest: zrównoważony i harmonijny rozwój oparty na poszanowaniu środowiska naturalnego, ochrony bioróżnorodności i jakości żywności; działa na rzecz...

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Ludzie Lasu”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-781-543

Strona www:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieLudzieLasu/?fref=ts

Organizacja koncertów, festiwali, warsztatów.    

Stowarzyszenie Klaster 3X20

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Krzywoustego 2/618

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-16-93

E-mail:

biuro@klaster3x20.pl

Strona www:

www.klaster3x20.pl

Stowarzyszenie Grupa Outdoor

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

dominik.bac@gmail.com; kontakt.akademiaodkrywcy@gmail.com

KRS:

118429

Stowarzyszenie prowadzi program edukacyjny Akademia Odkrywcy im. Tony Halika www.akademiaodkrywcy.org

Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Sienkiewicza 2a/1 (kor. ul. Dubois 10/6)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-07-48, 511-778-053

E-mail:

borkowska.mazia@interia.pl

Strona www:

www.gliwiczaniedlagliwic.oai.pl

– działania ekologiczne na rzecz mieszkańców Gliwic, – działania na rzecz rozwoju miasta Gliwice, – animowanie życia społeczno-kulturalnego Gliwic, poprzez...

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalno – Wolnościowe „KRZYK”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jana Śliwki 13

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.krzyk.gliwice.com

Stowarzyszenie Ekologiczne Ostropa

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Architektów 58

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-22-41

E-mail:

alek.csepy@onet.eu

Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511-733-512

E-mail:

dwunastadziesiec@op.pl

KRS:

250514

  Stowarzyszenie działające na polu kultury i sztuki. Zajmuje się wspieraniem nowatorskich koncepcji, realizacją projektów artystycznych z dziedziny filmu, teatru,...

Stowarzyszenie „Symbiossis” na rzecz Zwierząt

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

stowarzyszenie.symbiossis@gmail.com

Strona www:

www.symbiossis.pl

KRS:

273180

Stowarzyszenie działa na rzecz zapobieganie bezdomności oraz bezpieczeństwa publicznego. Priorytetem jest wspomaganie domów tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy, sterylizacja kotów, poszukiwanie...

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-04-85

E-mail:

pspgl@op.pl

Strona www:

www.pspgl.nazwa.pl

KRS:

11977

Celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat pszczelarstwa, Działanie edukacyjne, Działania proekologiczne.   Józef Piasecki, tel. 605...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany im. prof Z. A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-488-967

E-mail:

zarzad@ou.pttk.pl

Strona www:

www.ou.pttk.pl

KRS:

157111

Organizacja imprez turystycznych głównie dla członków organizacji. Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych związanych i niezwiązanych z turystyką i krajoznawstwem. Prowadzenie...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział kolejowy w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dubois 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-642-226

Strona www:

 

KRS:

2418

  PTTK Oddział Kolejowy Gliwice organizuje rajdy piesze i rowerowe na terenie Śląska i w innych rejonach Polski, szczególnie w...

Polski Związek Wędkarski koło Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-82-79

Strona www:

www.pzwgliwice13.pl

Polski Związek Działkowców Delegatura Rejonowa w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mielęckiego 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-87-97

E-mail:

 pzd.gliwice@op.pl

Strona www:

 www.pzd-delegatura-gliwice.pl

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Ziemowita 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-85-91

E-mail:

biuro@pkegliwice.pl

Strona www:

www.pkegliwice.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Doradców Rolnośrodowiskowych „AgroDoradca” Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

w KRS: ul. Kaszubska 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. Adama Jany Oddział Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Grunwaldzka 200

Miasto:

43-600 Jaworzno

Telefon:

32 616-51-82

E-mail:

biuro@optymalni.org.pl

Strona www:

www.optymalni.org.pl

KRS:

165877

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie szerokiego zainteresowania jak i działalności informacyjnej upowszechniającej ochronę i promocję na rzecz zdrowia Upowszechnianie kultury...

Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu Katowickiego

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-487-269

Strona www:

 

KRS:

117542

Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie sportów wodnych, głównie regat żeglarskich. 

FCI-PL Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Centrum Inicjatyw Społecznych

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

884 385 22 44

E-mail:

cis.gliwice@interia.pl

Strona www:

www.cis-gliwice.pl

KRS:

0000002755

Misją organizacji jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej oraz  organizowanie współpracy wokół lokalnych potrzeb. Realizujemy ją prowadząc...