Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Transferu Innowacji „Sineco-Eureka”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331 65 15

KRS:

323172

Stowarzyszenie Revo

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604 295 239

E-mail:

stowaszyszenie.evo@gmaol.com

KRS:

0000784011

Celem stowarzyszenia jest: działalność na rzecz ochrony środowiska, działalność społeczna artystyczna Cele realizowane są poprzez edukacje oraz realizację projektów autorskich...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Niezgodnym z Prawem Praktykom Organów Administracji Publicznej

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Toruńska 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz ochrona środowiska w związku z działaniami podejmowanymi i postępowaniami prowadzonymi przez...

Miasto Ogród Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Piotra Skargi 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia zwykłego jest: ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona przyrody i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążenie do uporządkowania...

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. ks. Marcina Strzody 7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000766125

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz: poprawy gospodarki odpadami, a w szczególności technologii ich odzysku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i...

STOWARZYSZENIA EDUKACJI QUARTA RATIO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w miłości i szacunku do ludzi, zwierząt i roślin,...

STOWARZYSZENIE CZYSTE GLIWICE

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Sylwestrowa 22

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest: nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, w szczególności w...

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Ul. B. Śmiałego 2a)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 701 713

E-mail:

biuro@pzsm.pl

Strona www:

www.pzsm.pl

KRS:

0000691475

Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego; podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników...

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

535 500 179

E-mail:

info@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl fb.com/targazielonym fb.com/fundacjaNZ fb.com/spolecznaKuchnia

KRS:

0000644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania. Główne cele...

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

 • promocja wolontariatu
 • zwierzęta
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 372 871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

Celem działania Stowarzyszenia jest: zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt....

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Górnosląski

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Damrota 2 a of. (kor. ul. Jagiellońska 21, Gliwice)

Miasto:

45-064 Opole

Telefon:

728 468 553

E-mail:

gliwice@zhr.pl

Strona www:

www.gliwice.zhr.pl

KRS:

57720

ZHR prowadzi pracę wychowawczą zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie Harcerskim. Obecnie w Gliwicach działają: I Gliwicka Drużyna Harcerzy „Inlathi”...

Laboratory of Innovation in Bio and Renewable Energy LIBRE Foundation

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

691 929 508

E-mail:

p.kolasa@librefundation.org

KRS:

0000428644

Fundacja  zajmuje się rozwojem innowacji w energetyce odnawialnej ekologii i efektywności energetycznej.  

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607 295 055

E-mail:

annaszmelcer@wp.pl

Strona www:

www.polskawolnaodgmo.org

KRS:

0000373624

Celem Stowarzyszenia jest: zrównoważony i harmonijny rozwój oparty na poszanowaniu środowiska naturalnego, ochrony bioróżnorodności i jakości żywności; działa na rzecz...

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Ludzie Lasu”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-781-543

Strona www:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieLudzieLasu/?fref=ts

Organizacja koncertów, festiwali, warsztatów.    

Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Sienkiewicza 2a/1 (kor. ul. Dubois 10/6)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-07-48, 511-778-053

E-mail:

borkowska.mazia@interia.pl

Strona www:

www.gliwiczaniedlagliwic.oai.pl

– działania ekologiczne na rzecz mieszkańców Gliwic, – działania na rzecz rozwoju miasta Gliwice, – animowanie życia społeczno-kulturalnego Gliwic, poprzez...

Stowarzyszenie Forum Ceramików

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608724022

E-mail:

artceramika@gmail.com

Strona www:

www.s.cuforum.pl

KRS:

0000234308

Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511-733-512

E-mail:

dwunastadziesiec@op.pl

KRS:

250514

  Stowarzyszenie działające na polu kultury i sztuki. Zajmuje się wspieraniem nowatorskich koncepcji, realizacją projektów artystycznych z dziedziny filmu, teatru,...

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601709690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-04-85

E-mail:

pspgl@op.pl

Strona www:

www.pspgl.nazwa.pl

KRS:

11977

Celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat pszczelarstwa, Działanie edukacyjne, Działania proekologiczne.   Józef Piasecki, tel. 605...

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych