Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I MASZYNOWYCH

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000749629

Celem działania organizacji jest: Dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości oraz rynku środków i megaukładów technicznych; Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków,...

STOWARZYSZENIE JEDNO

Kategorie:

 • inne
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

jedno.gliwice@gmail.com

Strona www:

jedno.org.pl

KRS:

0000739107

Celem działania organizacji jest: Działalność w zakresie rozwijania kultu religijnego zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w organizacji wydarzeń...

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest: Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie...

i FUNDACJA

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532536674

E-mail:

WWW.POWIERNICTWO.INFO.PL

KRS:

0000712375

Celem fundacji jest: szeroko rozumiana działalność dobroczynna,  naukowo-techniczna, naukowa,  oświatowa nie polegająca na kształceniu studentów, działalność kulturalna, działalność oświatowa polegająca...

Stowarzyszenie „Uwolnij się”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Antoniego Grabowskiego 1

Miasto:

44-105 Gliwice

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc osobom zadłużonym w pomniejszaniu ich zadłużenia wobec instytucji finansowych (w szczególności banków lub funduszy sekurytycacyjnych)...

Fundacja „Ilegis”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000694313

Celem działania organizacji jest: Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela, Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego...

Fundacja 4R – Rodzina,Radość,Refleksja,Rozwój

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3 (kor. ul. Tokarska 179)

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacja4r.org

Strona www:

www.fundacja4r.org

Organizacja spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, konferencji koncertów i innych wydarzeń społecznych. Organizacja różnych form wypoczynku rodzinnego, wycieczek, obozów, wydarzeń edukacyjnych....

Stowarzyszenie Dzierżawców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Akcjami” w Gliwicach przy ul. Perseusza

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Centaura 27/9

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000688479

Celem działania jest: reprezentowanie członków stowarzyszenia przed instytucjami, firmami i osobami fizycznymi, a w szczególności wobec gminy Gliwice, propagowanie idei...

Fundacja Ogólnopolskie Towarzystwo Kolekcjonerów Pieniądza Papierowego

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Kilińskiego 11/7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000685675

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-edukacyjna, wydawnicza i badawcza na rzecz integracji oraz rozwój środowiska kolekcjonerów i miłośników pieniądza papierowego, jak...

Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504 227 715

E-mail:

zjednoczeni.patrioci.biuro@gmail.com

KRS:

0000682866

Celem działania Stowarzyszenia jest: rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie humanizmu i patriotyzmu, promowanie tradycji i...

Fundacja Indygo

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

690-680-020

E-mail:

gabinet@terapiasystemowa.com.pl

KRS:

0000679611

Udzielanie profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i terapeutycznej. Wspomaganie i promowanie modelu rodziny i rodzicielstwa. Edukacja i wychowanie w obszarach funkcjonowania...

Inicjatywa Missio

Kategorie:

 • inne
Adres:

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/5

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@inicjatywamissio.pl

Strona www:

www.inicjatywamissio.pl

KRS:

0000668289

Celem fundacji jest: działanie na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu, formowanie postaw apostolskich zgodnych z zasadami Pisma Świętego i nauką...

Fundacja Kreatywator

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wrocławska 21/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648619

Celem Fundacji jest: 1. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju kreatywnych i innowacyjnych...

Fundacja „Kraina mlekiem i miłością płynąca”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Daszyńskiego 540

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

622696

1. Celem fundacji jest działalnośc w zakresie promowania macierzyństwa, karmienia naturalnego, wspierania działania na rzecz rodzicielstwa. 2. Celami fundacji są...

Fundacja „Seniorlive”

Kategorie:

 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Słoneczna 19

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

seniorlive@onet.eu

KRS:

621557

Celem działania ww. organizacji jest: – pomoc społeczna seniorom, w tym w szczególności seniorom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym...

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 58

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

88549

Celem działania Stowarzyszenia jest: – udzielanie pomocy i informacji stowarzyszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego osób...

Ochotnicza Straż Pożarna Opel Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Adama Opla 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609134

  Celem działania Stowarzyszenia jest: – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom na terenie zakładu GMMP oraz współdziałanie w...

Autoklasa Dzieciom

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Staromiejska 69

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

608329

Celem działania organizacji jest: – podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, – zapewnienie właściwej ochrony praw i interesów zmotoryzowanych oraz...

Stowarzyszenie „My, Naród”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

881-401-723

E-mail:

zarzad@mynarod.org.pl

Strona www:

www.mynarod.org.pl

KRS:

608250

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Edukacja obywatelska, patriotyczna i historyczna. _______________________________________________________________________________________ Celem działania Stowarzyszenia są działania społecznie użyteczne...

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-372-871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

schroniska dla zwierząt Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy...

Stowarzyszenie Duchowej Pomocy Życia

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Lublinek 22

Miasto:

93-469 Łódź

Telefon:

512-429-640

KRS:

37215

Stowarzyszenie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Juliusza Ligonia 36

Miasto:

44-100

Telefon:

Gliwice

KRS:

598010

Celem działnia Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie przez Radę Rodzciów, realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego zespołu, w  tym nastawionego na przygotowanie...

Chrześcijańskie Stowarzyszenie ZANIM

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Oriona 48

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

555370

Celem Stowarzyszenia m.in. są: 1. Rozpowszechnianie i kształtowanie wartości chrześcijańskich w tym zasad moralności chrześcijańskiej opartych na Słowie Bożym. 2....

Polish Cavy Breeders Association

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Modrzewiowa 13/18

Miasto:

41-706 Ruda Śląska

Telefon:

667-764-886

E-mail:

sekretariat.pcba@gmail.com

Strona www:

www.pcba.pl

KRS:

415592

Stowarzyszenie powstało, aby propagować i popularyzować wiedzę o świnkach morskich z zakresu opieki i prawidłowego żywienia. Celem PCBA jest uświadomienie...

Fundacja Park Zofii

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

539-924-266

E-mail:

e.chudyba@gmail.com

KRS:

553035

Celem fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, badawcza, podejmowanie działań promujących i integrujących pola nauki, sztuki, życia społecznego. Celem Fundacji...

Fundacja „Obywatele Wspólnej Europy”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Andromedy 20/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

548396

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz: 1. rozwoju wiedzy i umiejętności w...

Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego – Oddział Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

Okrzei 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

544406

Celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej.

Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego

Kategorie:

 • inne
Adres:

Toszecka 36a

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Margolcia

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Elektryków 2a

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, szczególnie godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym i osobistym poprzez zapewnienie opieki dzieciom,...

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.lyszczynski.org.pl

Fundacja zajmuje się działaniem na rzecz osób bezwyznaniowych, promocją świeckiego państwa oraz krzewieniem światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie i...

Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wrocławska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Bojkowie

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Rolników 221

Miasto:

44-100 Gliwice

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

Telefon:

601-403-524

E-mail:

osp.gliwice.brzezinka@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/OSPGliwiceBrzezinka

KRS:

453498

Celem działania organizacji jest m.in.: – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową...

Fundacja „NA MURACH MIASTA”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wieczorka 25 lokal VIa

Miasto:

44-121 Gliwice

E-mail:

biuro@namurachmiasta.org

Strona www:

namurachmiasta.wordpress.com/

Celem działania organizacji jest: – wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego, – wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, –...

Polskie Stowarzyszenie Teleinformatyki Praktycznej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@pstp.pl

Strona www:

www.pstp.pl

Celem działania organizacji jest m.in.: – reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb i interesów wobec społeczeństwa, władz oraz organizacji pozarządowych...

Stowarzyszenie POMOST

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-585-504

E-mail:

stowarzyszeniepomost.pl@gmail.com

Strona www:

pomost4.webnode.com/

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i opuszczającym zakłady karne, prowadzone przez osoby z szerokim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, kuratorów, osoby które opuściły...

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – koło w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Dzierżawców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod lasem” w Gliwicach przy ul. Leśnej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
Adres:

ul. Witkiewicza 64/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie „NEW EUROPE”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zygmuntowska 44/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja BYŁO SOBIE PRAWO.PL

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Lompy 6/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kopernika 63 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

797-907-741

E-mail:

ckid.theotokos@gmail.com

Strona www:

www.theotokos.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zygmunta Starego 17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 330-22-22

E-mail:

pomiarpol@op.pl

Strona www:

www.mojagmina.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Robotnicza 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Na Rzecz Partnerstwa Miast

Klub Motocyklowy WRM

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Daszyńskiego 168 c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-115-829

E-mail:

wrm@wrm.org.pl

Strona www:

www.wrm.org.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Motocyklowe WRM

Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Bankowa 11/13/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-861-082

E-mail:

fkzg_d.kondraciuk@wp.pl

KRS:

248589

Organizowanie corocznego Plebiscytu „Diana Roku” – promujące i pokazujące sylwetki aktywnych kobiet, Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata polityki, biznesu,...

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Wyszyńskiego 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-78-24

Strona www:

 

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Łużycka 32

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-23-82

E-mail:

biuro.uzss@gmail.com

Strona www:

www.samorzad.polsl.pl

Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Akademicka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-23-04

E-mail:

krystian.probierz@polsl.pl

Strona www:

 

Towarzystwo Przyjaciół SP nr 23

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Sikornik 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

sp23-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

www.gliwicesp23.edupage.org

Towarzystwo Ostropa

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Nauczycielska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa

Kategorie:

 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Franciszkańska 19 /12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-09-72

E-mail:

rodzinywielodzietne@interia.pl

Strona www:

 

  Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa działa od roku 1996. Pomagamy rodzinom potrzebującym, które mieszkają na terenie Gliwic i...

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Pszczyńska 85/14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-18-38

Strona www:

www.polsl.pl/organizacje/stwych/Strony/Witamy.aspx

Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-33-92

E-mail:

 jolanta@wszystkodladzieci.slask.pl

Strona www:

www.wszystkodladzieci.slask.pl/

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów dzieci oraz młodzieży z zespołem ADHD AKCEPTACJA

Kategorie:

 • inne
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504 046 678

E-mail:

ola.pilc@interia.pl

KRS:

0000242395

Stowarzyszenie organizuje terapie dla około 50 dzieci z różnymi dysfunkcjami – ADHD, autyzm, zespół aspergera, FAS itp. Organizuje również pomoc...

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Strzody 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-16, 32 237-10-32

E-mail:

stowarzyszenie@polsl.pl

Strona www:

www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Miejskiego Nr 1 „Serce”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kościuszki 29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jasnogórska 15-17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych LEX

Kategorie:

 • inne
Adres:

Aleja Korfantego 10/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

stowarzyszenielex@wp.pl

Strona www:

 

KRS:

261125

  Pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. Pomoc postpenitencjalna skazanym i członkom ich rodzin. Wsparcie finansowe  w leczeniu oraz pomoc...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Pomocna Dłoń” w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Kozielska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 230-67-91

E-mail:

zol@autograf.pl

Strona www:

 

KRS:

252980

Realizujemy szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działamy na rzecz wyrównywania...

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Transferu Innowacji SINECO-EUREKA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-925-030

E-mail:

janek@sownet.pl

KRS:

323172

Organizacja konferencji: – efektywność energetyczna budynków – wykład „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w świetle wypadku w elektroniwni FUKUSHIMA”.

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 17

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

olakier@wp.pl

Strona www:

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Zygmunta Starego 7/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794-304-367

E-mail:

kontakt@grupainicjatywna.pl

Strona www:

www.grupainicjatywna.pl

Stowarzyszenie Ekumeniczne Centrum Pomocy Bliźniemu

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Wrocławska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zimorodka 9/5

Miasto:

44-100 Gliwice

  Celem stowarzyszenia jest m.in.: – wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; – wspomaganie...

Stowarzyszenie „Dla Serca”

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Malinowskiego 10/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 271-10-10

E-mail:

kl2karz@slam.katowice.pl

Stowarzyszenie „Nasz Szpital”

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Radiowa 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-185-491

E-mail:

aliansgliwice@poczta.onet.pl

Strona www:

www.vitomed.pl

KRS:

148413

Stowarzyszenie „NG”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-60

E-mail:

margo.lichecka@gmail.com

Stowarzyszenie NG prowadzi działania edukacyjno- społeczne, propagujące lokalność. Zajmuje się promocją działań historycznych (współorganizacja wędrówek  historyczno – turystycznych dla gliwiczan),...

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 26/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-09-25

E-mail:

smd.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gliwice.smd.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
Adres:

ul. Jasnogórska 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Polskie Stowarzyszenie im. Króla Jana III Sobieskiego

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 239-13-62

E-mail:

sp9-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

 

Polski Związek Działkowców Delegatura Rejonowa w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mielęckiego 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-87-97

E-mail:

 pzd.gliwice@op.pl

Strona www:

 www.pzd-delegatura-gliwice.pl

Polski Instytut Technik Wysokościowych

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Bekasa 19/31

Miasto:

44-100 Gliwice

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli  Skarbu Państwa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-81-67

Strona www:

 

Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Ciesielska 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-88-88

Strona www:

 

Ochotnicza Straż Pożarna Bojków Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Rolników 118

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Kasa Pośmiertna Pracowników Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. I Huty Łabędy S.A. W Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Mechaników 9/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 734-64-23

Habitat For Humanity Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Dolnych Wałów 1/25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-44-16

E-mail:

gliwice@habitat.pl

Strona www:

www.habitat.pl

KRS:

143344

Habitat for Humanity jest chrześcijańską organizacją, która pomaga niezamożnym rodzinom w rozwiązywaniu drastycznych potrzeb mieszkaniowych. Przekazane przez 1% podatku pieniądze...

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 401-99-00, 32 401-99-01

E-mail:

gliwice@gsu.pl

Strona www:

www.gsu.pl

Gliwicka Inicjatywa Obywatelska

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 26 (w KRS: ul. Zwycięstwa 13)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775-25-49

E-mail:

rzecznik@um.gliwice.pl

Strona www:

 

Gliwicka Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Dom Inicjatyw Obywatelskich”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

790-330-111

E-mail:

ptovmasyan@gmail.com

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej „RADAN”

Kategorie:

 • inne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bojkowska 59c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 338-08-00

E-mail:

radan@radan.com.pl

Strona www:

www.fundacjaradan.org

KRS:

283966

Fundacja Świętej Rity

Kategorie:

 • inne
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 2/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

881-933-547

Strona www:

www.fundacjaswrity.pl

KRS:

407242

  Niesiemy pomoc materialną i niematerialną matkom samotnie wychowującym dzieci, a także rodzinom wielodzietnym. Pomagamy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności...

Fundacja Dr Clown Oddział Gliwice

Kategorie:

 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Kościelna 4 (Parafia Wszystkich Świętych)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-83-48 (nr do parafii)

E-mail:

magdalena.wizner@drclown.pl

Strona www:

www.drclown.pl/index.php?page=gliwice

Federacja Młodych Socjaldemokratów

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 33

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.fms.silesia.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dom Przymierza z siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

509-966-144

E-mail:

biuro@domprzymierza.pl

Strona www:

www.domprzymierza.pl

KRS:

3284

www.domprzymierza.pl kontakt: Sekretarz Elżbieta Grodziowska 509 966 144  

Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla „CYKLOP” GLIWICE

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

akm.cyklop@gmail.com

Strona www:

www.cyklop.riders.pl