Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Klub Sportowy Academia Espanola

Kategorie:

  • kultura fizyczna
Adres:

ul. Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem klubu sportowego jest: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia. upowszechnianie sportów zespołowych w...

STOWARZYSZENIE ZDROWA KROWA SPORT

Kategorie:

  • kultura fizyczna
Adres:

ul. Dolnych Wałów 8

Miasto:

44-100 GLIWICE

KRS:

0000775440

Celem działania organizacji jest:  działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, dorosłych, młodzieży, oraz wychowanie przez kulturę...