Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

WRAZIDLOK

Kategorie:

  • ochrona dóbr kultury
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729494

Celem stowarzyszenia jest: Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalność na rzecz sportu, rekreacji i...

STOWARZYSZENIE UTGARD

Kategorie:

  • ochrona dóbr kultury
  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
Adres:

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729583

Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...

Zgłoszenie organizacji do bazy