Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA INICJATYW ARTYSTYCZNO-TURYSTYCZNYCH „PASKUDOFONIA”

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000743953

Celem działania Fundacji są zadania w zakresie: Działalności charytatywnej, Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Działalności na rzecz dzieci...

WRAZIDLOK

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729494

Celem stowarzyszenia jest: Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalność na rzecz sportu, rekreacji i...

STOWARZYSZENIE UTGARD

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729583

Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...