Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I OPIEKI „SERIO”

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jana Śliwki 2/ 121

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000753581

Celem stowarzyszenia jest: wspieranie ludzi w każdym wieku, poprzez zapewnienie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym ułatwiając im...

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Świętojańska 3/13

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000748085

Celem działania organizacji jest: pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych...

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

511 141 197

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

0000594111

Celem działania ww. organizacji między innymi jest: działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpraca międzysektorowa wzmocnienie potencjału trzeciego i...

Stowarzyszenie POMOST

Kategorie:

 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-585-504

E-mail:

stowarzyszeniepomost.pl@gmail.com

Strona www:

pomost4.webnode.com/

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i opuszczającym zakłady karne, prowadzone przez osoby z szerokim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, kuratorów, osoby które opuściły...

Stowarzyszenie BMC Gliwice

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

bmc.gliwice@gmail.com

KRS:

0000355043

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-48-79

E-mail:

biuro@sfwp.gliwice.pl

Strona www:

www.sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą. Realizuje projekty społeczne na rzecz m.in. społeczności lokalnej, tj. osób bezrobotnych,...

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

 ul. Cmentarna 18

Miasto:

44-171 Pławniowice

Telefon:

322303247

E-mail:

biuro@nzozszansa.pl

Strona www:

 www.nzozszansa.pl

KRS:

0000003134

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502639323

E-mail:

biuro@spprp.pl

Strona www:

www.spprp.pl

KRS:

0000401753

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601709690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych