Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Ochrona
 • promocja zdrowia
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-016-392

E-mail:

strefainicjatyw@outlook.com

KRS:

0000721307

Cele fundacji są: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem...

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest: Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie...

Fundacja Dobry Pomysł

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. ul. Architektów 160)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

530-455-391

E-mail:

ddawindziak@wp.pl

KRS:

0000683874

Wykonywanie remontów mieszkań, domów i placówek dla osób potrzebujących takiej pomocy oraz organizowanie zajęć z dziećmi i osobami starszymi. ______________________________________________________________________________________...

Stowarzyszenie Nowoczesne Gliwice

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506 060 777

E-mail:

nowoczesnegliwice@gmail.com

prowadzenie kampanii społecznych i zbiórek publicznych na konkretny cel społeczny doradztwo w zakresie działalności społecznej, politycznej i gospodarczej promocja zdrowego...

Fundacja Pogodne Życie

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

537 471 497

E-mail:

krzysztof.kubis1979@gmail.com

KRS:

0000654852

Celem Fundacji są zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ________________________________________________________________________________________ Celem fundacji są zadania w...

Fundacja Pomost

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Wolności 276

Miasto:

41-800 Zabrze

Telefon:

32 271-47-88

E-mail:

fundacjapomost.pl@gmail.com

Strona www:

http://pomost4.webnode.com/

KRS:

0000531566

Pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i opuszczającym zakłady karne. Działania na rzecz osób opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin,...

Fundacja Aureus Link

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Dolnych Wałów 13/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000652871

Celem działania fundacji jest: – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym w szczególności rozwój sektora firm małych i średnich przedsiębiorstw,...

Res Economica

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania jest: a. edukowanie ludzi młodych w zakresie ekonomii, socjologii, politologii oraz historii, b. inicjowanie, wspieranie i pomoc w...

Stowarzyszenie Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-969-111

E-mail:

jsobstel@nowacert.org biuro@nowacert.org

Strona www:

www.nowacert.org

KRS:

589568

  Upowszechnianie  świadomości normalizacyjnej, edukacja studentów i absolwentów w zakresie normalizacji, udział e pracach normalizacyjnych, certyfikacja, akredytacja, dyrektywa i rozporządzeń...

Instytut Pracy i Edukacji

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

736 770 093

E-mail:

kontakt@innowacjespoleczne.com

Strona www:

innowacjespoleczne.com

KRS:

0000577540

Celem fundacji jest: zrównoważony rozwój polskiego i europejskiego rynku pracy, wsparcie wdrażania innowacji społecznych i biznesowych, wsparcie cudzoziemców wchodzących na...

Stowarzyszenie „AKTYWNY OBYWATEL”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

787 677 194

E-mail:

kontakt@aktywnyobywatel.org

Strona www:

www.aktywnyobywatel.org

KRS:

0000561535

Stowarzyszenie dąży do: Popularyzowania idei wolności i własności prywatnej. Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Kształtowania postawy obywatelskiej i rozwiązań ustrojowych w...

Fundacja MASZKETY

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Daszyńskiego 188)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-840-494

E-mail:

fundacjamaszkety@gmail.com

Strona www:

www.magazynmaszkety.pl

KRS:

537318

Wydawanie magazynu Maszkety. Warsztaty kulinarne. Warsztaty ekologiczne. Warsztaty plastyczne. Celem Fundacji jest każda działalność promująca i wspierająca śląskich blogerów oraz...

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 13/25

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania fundacji jest: – propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce wpływających na poprawę jakości życia,...

Fundacja Instytut Innowatyki

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

instytut@onet.pl

Strona www:

www.instytut.pl

Celem fundacji jest: – inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego, oświaty, nauki i kultury, –...

Fundacja „Miejsce na ziemi”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-927-848

E-mail:

miejsce-na-ziemi@poczta.pl

Strona www:

fundacja-miejsce-na-ziemi.webnode.com/

KRS:

396447

Pomoc osobom, które: – są zagrożone wykluczeniem społecznym, – są samotne w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw swojego życia, – chcą mieć...

Stowarzyszenie Konsorcjum Dźwigowe Górnego Śląska i Zagłębia

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-106 Gliwice

Telefon:

791-069-917

E-mail:

piotr@progresstd.pl

Stowarzyszenie to grupa ludzi mająca na celu wspólne działanie na ochrony miejsc pracy firm dźwigowych, rozwój, szkolenia.   Kontakt: 8-16...

Polskie Stowarzyszenie Bioelektrowni i Biogazowni

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 87/29

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kozimor@wp.pl

KRS:

481030

Celem działania ww. organizacji między innymi jest wzmacnianie i unowocześnienie gospodarki kraju oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości w dziedzinie odnawialnych źródeł...

Stowarzyszenie POMOST

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

503-585-504

E-mail:

stowarzyszeniepomost.pl@gmail.com

Strona www:

pomost4.webnode.com/

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i opuszczającym zakłady karne, prowadzone przez osoby z szerokim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, kuratorów, osoby które opuściły...

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

736 770 093

E-mail:

kontakt@inowcjespoleczne.com

Strona www:

inowacjespoleczne.com

KRS:

0000441717

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych to przedsiębiorstwo społeczne, które swój dochód przeznacza na rehabilitacje społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków...

Stowarzyszenie Business Managment Club Gliwice (BMC Gliwice)

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

505 806 619, 609 845 211

E-mail:

bmc.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/grupabmc

KRS:

0000355043

Działalność na rzecz różnych grup społecznych w zakresie art. 4 ustawy o pożytku.

Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży Signum

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-536-300

KRS:

223422

  Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży Signum  

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Fredry

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Bankowa 11/13/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-861-082

E-mail:

fkzg_d.kondraciuk@wp.pl

KRS:

248589

Organizowanie corocznego Plebiscytu „Diana Roku” – promujące i pokazujące sylwetki aktywnych kobiet, Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata polityki, biznesu,...

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-21-45, 603-976-172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

  UTW  działa na rzecz seniorów.   Dyżury COK –Perełka, ul. Studzienna 6, pon. 13-14, śr 13 -14  i czw.13-15....

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 16-18/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-18-47

E-mail:

gliwice@tpba.pl

Strona www:

www.tpbagliwice.pl

KRS:

325158

Wpływy z 1% podatku przeznaczamy na działania Klubu Integracji Społecznej na rzecz osób, które starają się wyjść z kryzysowej sytuacji...

Śląskie Centrum Edukacji Sportowej

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-470-997

E-mail:

sces08@wp.pl

Strona www:

edukacjasportowa.pl

KRS:

000029*4548

Prowadzi autorski program edukacji sportowej skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-48-79

E-mail:

biuro@sfwp.gliwice.pl

Strona www:

www.sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą. Realizuje projekty społeczne na rzecz m.in. społeczności lokalnej, tj. osób bezrobotnych,...

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej i Zawodowej „Silesia”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Sieronia 19/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-443-709

Stowarzyszenie Technesilesia

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692-029-136

E-mail:

p.niemczuk@sgkw.eu

Strona www:

 

Stowarzyszenie Studentów „BEST” Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Pszczyńska 85/13

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-19-80

E-mail:

info@bestgliwice.pl

Strona www:

www.bestgliwice.pl

Stowarzyszenie Projekt: Polska Koło lokalne w Gliwicach

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

ryszardpaleczny@wp.pl

Strona www:

 www.projektpolska.pl

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 639 323

E-mail:

biuro@spprp.pl

Strona www:

www.spprp.pl

KRS:

0000401753

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP powstało w 2011 r. Jest organizacją ogólnokrajową, działającą na rzecz przedsiębiorczości i przedsiębiorców. SPPRP zrzesza członków...

Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy, zdrowia i przedsiębiorczości „POTENCJAŁ”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Toszecka 25b

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-57-54

E-mail:

zsme@zsme.edu.pl

KRS:

155636

  1. Prowadzenie działań na rzeczmłodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób starszych. 2. Współdziałanie w projektach dotyczących wejścia na rynek pracy oraz...

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Targosza 2/5

Miasto:

44 -100 Gliwice

Telefon:

509 918 958

E-mail:

stowarzyszenierozwoj@onet.pl

Strona www:

 

KRS:

0000286464

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Transferu Innowacji SINECO-EUREKA

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-925-030

E-mail:

janek@sownet.pl

KRS:

323172

Organizacja konferencji: – efektywność energetyczna budynków – wykład „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w świetle wypadku w elektroniwni FUKUSHIMA”.

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Śląskich

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-50-70

Stowarzyszenie „Nowa Polska”

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 87/29

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 330-18-50

E-mail:

kozimor@wp.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-99-79

E-mail:

sekretariat@riph.com.pl

Strona www:

www.riph.com.pl

Krajowe Forum Bezrobotnych

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Dubois 8/

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-206-158

Krajowa Rada Maszyn Górniczych

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Akademicka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-21-13

Kółko Rolnicze Ostropa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Architektów 68/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Gliwicka Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Dom Inicjatyw Obywatelskich”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

790-330-111

E-mail:

ptovmasyan@gmail.com

Fundacja Silvanus

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

515-324-813

Fundacja DOMENA ROZWOJU

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Konarskiego 18 c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231 26 90 w. 24

E-mail:

fundacja@domenarozwoju.pl

Strona www:

www.domenarozwoju.pl