Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

GTW Team

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500 170 516

E-mail:

d.opoka@gtw.gliwice.pl

Strona www:

www.gtw.gliwice.pl

       

KLUB TENISA STOŁOWEGO GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Juliusza Kossaka 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

akademia@akadeniats.pl

KRS:

0000749929

Celem działania organizacji jest: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych; kształtowanie pozytywnych cech...

Klub Sportowy „Stary Hangar Squash Club Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Lotników 65

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,...

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Świętojańska 3/13

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000748085

Celem działania organizacji jest: pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych...

Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Wileńska 14a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

669 449 889

E-mail:

biuro@gtk.gliwice.pl

Strona www:

wwwgtk.gliwice.pl

Klub Sportowy GTU S.A prowadzi działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży obecnie prowadzone są zajęcia w pięciu grupach ćwiczebnych,...

STOWARZYSZENIE SPORTOWE MALUSZKI

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Al. Wojska Polskiego 184b

Miasto:

71-256 Szczecin

Telefon:

913509566

E-mail:

magdalena.markowska@ stowarzyszeniesportowemaluszki.pl

KRS:

0000420979

Stowarzyszenie działa w kierunku popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zdrowego trybu życia. W ramach profilu swojej działalności prowadzi ogólnorozwojowe...

Uczniowski Klub Sportowy „GLIWICE”.

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Gwarków 44/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600 315 371

E-mail:

gimnastykagliwice@o2.pl

Strona www:

www.uksgliwice.pl

UKS GLIWICE-  to zajęcia gimnastyki artystycznej dla dziewczynek w wieku 4-16 lat, bez względu na predyspozycje i umiejętności. Prowadzimy atrakcyjne...

FUNDACJA BKS SOKÓŁ GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

bks_sokol@wp.pl

KRS:

0000739248

Celem działania organizacji jest: organizowanie i prowadzenie treningów, szkoleń, kursów. Warsztatów, obozów sportowych oraz projektów edukacyjnych i społecznych. organizowanie zawodów,...

FORTRESS Sp.zo.o.

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604 728 577

KRS:

631437

Spółka działa w zakresie sportu i edukacji. Spółka ma charakter non- profit. Kontakt: Mirosław Lubszczyk 604 728 577 10:00- 18:00

INSTYTUT NARODOWO- ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Adama Asnyka 6/6

Miasto:

44-100 Gliwce

Telefon:

503 099 991

E-mail:

jazon131@wp.pl

Strona www:

christusrex.blogspot.com

Instytut jest organizacją o profilu katolickim, narodowym oraz monarchistycznym i w tym duchy prowadzi działalność wśród obywateli naszego Państwa.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko Kolekcjonerskie ARTEFAKT

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Aronii 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia jest: działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i...

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola Beniamin

Kategorie:

 • promocja zdrowia
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712543

Celem fundacji jest: promowanie działań prozdrowotnych i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców, działania dążące do prawidłowego...

Stowarzyszenie Baba Jaga

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Ul. Marii Kownackiej 10

Miasto:

44-113 Gliwice

Telefon:

668 318 873 / 696 491 760

E-mail:

kontakt@babajaga.org.pl

Strona www:

www.babajaga.org.pl

KRS:

0000713305

Celem Stowarzyszenia jest: Działalność na osób niepełnosprawnych, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działalność...

STOWARZYSZENIE „WYCIECZKI ROWEROWE ŚLĄSK”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bracka 30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

wrslask@gmail.com

Strona www:

www.wrslask.cba.pl

KRS:

0000709755

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy  życia społeczno-kulturalnego obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wykonanie zadań w zakresie: Popularyzacja turystyki...

FUNDACJA ROZWOJU SPORTU ESPANIOLA ALEVIN

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

UL. TARNOGÓRSKA 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000070708613

Celem działania organizacji jest promowanie działań prozdrowotnych i ogólnorozwojowych dla młodzieży szkolnej oraz ich rodziców prowadzących do doskonalenia umiejętności w...

Rycerska Kadra Polski

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 329 444

E-mail:

damian.lakomski@rycerskakadra.pl

KRS:

0000704904

Celem stowarzyszenia jest promowanie sportowych walk rycerskich. Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportowych walk rycerskich, profesjonalnych i amatorskich, wsparcie...

KLUB PŁYWACKI „SIKRET” GLIWICE

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

plywanie@sikret.org.pl

Strona www:

www.sikret-plywanie.pl

KRS:

0000703983

Celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,...

Fundacja Rozwoju Sportu Espanola

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Tarnogórksa 241

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600 825 215

E-mail:

biuro@fundacjaespanola.pl

KRS:

0000682946

Promowanie i rozwój sportu u dzieci i rodziców podczas zajęć pozalekcyjnych, popołudniowych; promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej podczas...

Fundacja „W to mi graj”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Norberta Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607 968 942

E-mail:

wtomigraj.fundacja@gmail.com

KRS:

0000699894

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju aktywności i partycypacji społecznej osób starszych poprzez podnoszenie ich jakości życia w kontekście...

Stowarzyszenie Carpe Diem

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

carpediemgliwice@gmail.com

Strona www:

fb.com/carpediemgliwice

KRS:

0000700595

Celem działania stowarzyszenia jest: działanie na rzecz turystyki, kultury i rekreacji; wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności turystycznej, kulturalnej i...

Uczniowski Klub Sportowy KARATE HAJIME

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

530 529 861

E-mail:

hajime.gliwice@gmail.com

rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia swoich członków krzewienie kultury fizycznej wśród...

Fundacja esport.edu.pl

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@esport.edu.pl

KRS:

0000692024

Naszą misją jest harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci oraz młodzieży w zakresie esportu, a także promocja i upowszechnianie tej dyscypliny,...

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Ul. B. Śmiałego 2a)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 701 713

E-mail:

biuro@pzsm.pl

Strona www:

www.pzsm.pl

KRS:

0000691475

Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego; podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników...

Fundacja Centrum Edukacji Motorowej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660 682 516

Strona www:

www.cem.auto.pl

KRS:

0000690357

Celem działania organizacji jest: działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;...

Fundacja „Aktywni”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 15

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000687972

Celem działania Fundacji jest: wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych...

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000682946

Celem Fundacji jest promowanie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie...

Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601 365 320

E-mail:

kssosnica@op.pl

Strona www:

ks-sosnica.futbolowo.pl

KRS:

0000558551

Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice jest wielosekcyjnym klubem sportowym, wychowującym młodzież i dzieci, scalającym lokalną społeczność i wychowującym w duchu sportowej...

Fundacja Weteranów i Sympatyków Judo-Tatami

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

691690777

E-mail:

fundacjatatami@onet.pl

KRS:

641181

Celem Fundacji jest upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, w tym promowanie i rozpowszechnianie judo w Polsce. Celem fundacji...

Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gwarków 44/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-315-371

E-mail:

gimnastykagliwice@o2.pl

Strona www:

www.uksgliwice.pl

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szczególnie zajęć gimnastyki artystycznej.

Śląska Akademia Futbolu

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-170-516

E-mail:

biuro@saf.org.pl

Strona www:

www.saf.org.pl

ŚAF prowadzi treningi piłkarskie oraz futbolowe dla chłopców oraz dziewcząt w latach 2013-2000. ________________________________________________________________________________________ 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej...

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44 -100 Gliwice

Telefon:

727 008 128

E-mail:

andrzejdul@wp.pl

KRS:

000141267

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją pożytku publicznego. Działalność organizacji polega na interwencji i pomocy byłym żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego....

Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792 178 952, 691 503376, 601 802 695

E-mail:

grr@grr.org.pl

Strona www:

www.grr.org.pl

KRS:

630218

Gliwicka Rada Rowerowa jest stowarzyszeniem działającym na rzecz poprawy sytuacji gliwickich rowerzystów. Organizacja skupia się na promocji roweru, poprawie infrastruktury...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO nr 10 w Gliwicach „Jedynka”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zimnej wody 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 220 517

E-mail:

jedynka@zso10.gliwice.pl

KRS:

620592

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej...

Stowarzyszenie „Piastoholicy”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

stowarzyszenie@piastgliwice.eu

Strona www:

www.piastgliwice.eu

KRS:

609077

Stowarzyszenie prowadzi działania przy klubie sportowym Piast Gliwice. Celem działania Stowarzyszenia jest: dbanie o dobry wizerunek kibiców i drużyny Gliwickiego...

Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Arkońska 9/7

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia. 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę...

Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

576092

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 2. wspieranie rodziny i systemu...

Stowarzyszenie Paramilitarne „PROCHOWNIA 1910”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

669 070 459

E-mail:

prochownia1910@o2.pl

KRS:

0000573621

Działania na rzecz zabytkowej architektury militarnej. Celem działania stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków, głównie w stosunku do...

Stowarzyszenie P.A.S.W. Gliwice

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604 422 726

E-mail:

krzysztofdrozniak@op.pl

Strona www:

www.polskaszkolawalki.pl

KRS:

0000576493

  P.A.S.W. Gliwice prowadzi: – działania na rzecz propagowania treningu sztuk walki, a w szczególności pszczyńskiej sztuki walki, – działania...

Uczniowski Klub Sportowy „KATA GURUMA”.

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rubinowa16a

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000072752

Celem działań stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Górnosląski

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Damrota 2 a of. (kor. ul. Jagiellońska 21, Gliwice)

Miasto:

45-064 Opole

Telefon:

728-468-553

E-mail:

gliwice@zhr.pl

Strona www:

www.gliwice.zhr.pl

KRS:

57720

ZHR prowadzi pracę wychowawczą zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie Harcerskim. Obecnie w Gliwicach działają: I Gliwicka Drużyna Harcerzy „Inlathi”...

Fundacja Zakątek Pokoleń

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608 639 570

E-mail:

fundacja@zakatekpokolen.pl

Strona www:

www.zakatekpokolen.pl

KRS:

544202

Działania na rzecz osób niesamodzielnych (starszych/niepełnosprawnych)  w sferze opieki i edukacji, profilaktyki i aktywizacji.  

Stowarzyszenie „Ranger Survival Club”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jarzębinowa 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.ranger.org.pl

KRS:

536804

Popularyzujemy wśród młodzieży i dorosłych postawy patriotyczne i historię wojskowości. Przygotowujemy naszych członków do służby w formacjach mundurowych takich jak...

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Gliwice

Kategorie:

 • kultura fizyczna
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gwardii Ludowej 6/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem klubu sportowego jest: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenie, upowszechnianie sportów zespołowych, a...

Fundacja RARA AVIS

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-404-059

E-mail:

kontakt@rara-avis.org

Strona www:

www.rara-avis.org

Wsparcie i promocja zasobów kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych. Wszystkie działania z wykorzystaniem...

Fundacja Rozwoju Sportowego „Jubilo”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bytomska 18

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

frsjubilo@gmail.com

Strona www:

https://www.facebook.com/pages/FRS-Jubilo/718786564856758

KRS:

527061

Celem Fundacji jest: – rozwój psychomotoryczny młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego poprzez wychowanie fizyczne i adaptację w środowiskowych i...

Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Szparagowa 19

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

rehabilitacja@fizjofit.pl

Strona www:

www.pstm.pl

KRS:

510144

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie: – działania na rzecz popularyzowania form kultury fizycznej i treningu motorycznego, profilaktyki sportowej...

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rogera 12

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

522293

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej w celu: dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli,...

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794 789 807

E-mail:

rafal.grzegorzek@tuzaczynasiefutbol.pl

Strona www:

www.tuzaczynasiefutbol.pl

Celem klubu jest prowadzone zajęcia z dziećmi od 4 roku życia, z Gliwic i na terenie Gliwic.  

Stowarzyszenie Ludzie Miasta

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wyszyńskiego 27

Miasto:

44-120 Pyskowice

Telefon:

503-649-169

E-mail:

ludzie.miastapce@gmail.com

Strona www:

www.ludziemiastapce.hpu.pl

KRS:

0000441115

Działania aktywizujące, integrujące prowadzone na terenie Pyskowic, powiatu gliwickiego i Gliwic.  

Fundacja „Cała Naprzód”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 320 698

E-mail:

lukasz.gorczynski@calanaprzod.org

Strona www:

www.calanaprzod.org

KRS:

0000519201

Misją Fundacji jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych...

Akademia Piłkarska PROFI Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bardowskiego 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Akademia prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej. 2. Akademia zajmuje się organizowaniem i propagowaniem działalności sportowej i wychowawczej w...

Stowarzyszenie PRZED SIEBIE

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

510 845 380

E-mail:

kontakt@przedsiebie.org

Strona www:

www.przedsiebie.org

KRS:

0000510144

Celem Stowarzyszenia jest promowanie szeroko rozumianej aktywności oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego organizacja działań o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, turystycznym...

Gliwickie Towarzystwo Triathlonowe

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Księcia Ziemowita 8D

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

gtt.gliwice@gmail.com

Strona www:

www.gtt.gliwice.pl

KRS:

510319

Celem klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków klubu. Celem również jest organizowanie zawodów sportowych i imprez...

Fundacja na rzecz Rozwoju

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jana Pawła II 14E/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

marta_zielinska@poczta.onet.eu

KRS:

510152

Celem działania Fundacji jest: – wspieranie przykładów pozytywnej aktywności sportowej i kulturalnej oraz pozytywnych postaw życiowych, – inicjowanie pozytywnych postaw...

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697 654 300

E-mail:

sprsosnicagliwice@gmail.com

Strona www:

sprsosnica.wordpress.com

Celem stowarzyszenia jest: organizacja, rozwój i popularyzacja piłki nożnej, współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i organami, których istotą działania jest upowszechnianie,...

Klub Sportowy TOTEM

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-685-622

E-mail:

kstotem@gmail.com

Sporty ekstremalne.

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 11/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Cele Fundacji: 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoaltetyki, 2. organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem...

Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gojawiczyńskiej 24/5

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

otwarteumysly@op.pl

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych niedostosowanych społecznie poprzez edukację, rozwój potrzeb oraz zainteresowań...

Stowarzyszenie „Grupa ZVL”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Toszecka 17

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

496562

Celem stowarzyszenie jest m.in.: 1. uczestnictwo w imprezach rowerowych i innych, 2. rozpowszechnianie rowerowych sportów ekstremalnych, 3. krzewienie kultury fizycznej...

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne FEBYS

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 724 09 86

E-mail:

biuro@febys.org

Strona www:

www.febys.org

KRS:

0000410740

Celem Stowarzyszenia jest działalność sportowo – edukacyjna, zdrowy tryb życia, połączenie aktywności sportowej i intelektualnej.  

Fundacja „Biegamy z sercem”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

artur@biegamyzsercem.pl

Strona www:

www.biegamyzsercem.pl

KRS:

470903

Integracja środowisk, organizacja akcji sportowo-charytatywnych, wsparcie młodzieży niepełnosprawnej i dzieci z domu dziecka.   koordynator wolontariatu: 502 242 659

Uczniowski Klub Sportowy Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Młodzieży „Sośnica” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Odrowążów 83/22

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Rozpowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej poprzez grę w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Gliwice,...

Stowarzyszenie Polska Wolności

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Brodzińskiego 4

Miasto:

41-800 Zabrze

Strona www:

www.polskawolnosci.pl

KRS:

457785

Grzegorz Dittrich 792-290-178 Jacek Świetlicki 501-477-449   Prowadzenie dyskursu publicznego na tematy związane z żywotnymi interesami RP; wspieranie i inicjowanie...

Polska Federacja Karate Kyokusinkai

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Gliwice przy ZSE-T

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. gen. Sikorskiego 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-66-96

Celem Klubu jest: – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, – planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o...

Fundacja ‚FLIGRY”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gen. Andersa 2/4

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@fligry.eu

Strona www:

www.fligry.eu

Celem działania organizacji jest: – upowszechnianie i propagowanie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie...

Gliwickie Towarzystwo Futsalu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Jagielońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

gsf@gsfgliwice.pl

Strona www:

www.gsfgliwice.pl

Celem Stowarzyszenia jest: popularyzowanie i rozwój futsalu, organizowanie rozgrywek ligowych, pucharowych oraz turniejów mistrzowskich i towarzyskich, organizacja rozgrywek na szczeblu...

Fundacja Mistrzostwa Sportowego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Piwna 4/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

akademia-sportowa-gliwice.com/

Celem działania organizacji jest m.in.: – uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, – upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, – rozwijanie...

Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-760-345

E-mail:

janmotyl@o2.pl

Strona www:

https://www.facebook.com/UKSKosynierGliwice

Celem Klubu jest: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną,...

Uczniowski Klub Sportowy STG Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Miasto:

44-100 Gliwice

  Klub realizuje swoje cele poprzez: 1. Szkolenie tancerzy poprzez organizowanie treningów, obozów szkoleniowych oraz innych form mających na celu...

Stowarzyszenie Survivalu Górskiego SZKOŁA TYGRYSÓW

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Bolesława Śmiałego 3/2

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

stowarzyszeniesurvivalu@gmail.com

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Jabłoni 15

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki. 2. Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką. 3....

Stowarzyszenie ABADA CAPOEIRA

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

abada@abada.com.pl

Strona www:

www.abada.com.pl

KRS:

363171

Stowarzyszenie promuje aktywny tryb życia i sport poprzez prowadzenie treningów capoeira – brazylijskiej sztuki walki łączącej walkę, muzykę, akrobatykę i...

Rycerze Ajaxu Klub Sportowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dworska 4/16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-075-816

Strona www:

https://www.facebook.com/rycerzeajaxu

  Celem Klubu jest: – prowadzenie działalności w zakresie piłki nożnej, sportów walki, w szczególności boksu, kick boxingu, mieszanych sztuk...

Klub Sportowy TEAM9

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

784-524-666

E-mail:

m.forys@team9.pl

Strona www:

www.team9.pl

Latem – wszelkiego rodzaju sporty na świeżym powietrzu. Zimą – kształcenie młodych snowbordzistów, amatorów i zawodowców.

Klub Sportowy RONIN Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-794-569

E-mail:

klubronin@gmail.com

Strona www:

www.klubronin.com

KRS:

584858

Promocja sportów ekstremalnych. Snowboarding, wakeboarding, deskorolka. Szkolenia i zawody sportowe. Kontakt: Michał Karanter 609 528 960 Rafał Dyakowski 501 794...

Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy STOKROTKA

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-99-71

E-mail:

klub@stokrotka.org.pl

Strona www:

www.stokrotka.org.pl

KRS:

221601

Akademia Piłkarska TEAM Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Rogera 12

Miasto:

44-100 Gliwice

  Celem Akademii jest: – Akademia prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej, – Akademia zajmuje się organizowaniem i propagowaniem działalności...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rynek 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-05-76

E-mail:

gliwicepttk@poczta.onet.pl

Strona www:

www.gliwice.pttk.pl

KRS:

0000002385

  Pomoc i organizacja rajdów, wycieczek, turniejów, imprez turystycznych i piosenki turystycznej. Biuro czynne: Poniedziałek-Czwartek 9.00-12.00 oraz 14.00-17.00  

Hufiec Ziemi Gliwickiej ZHP

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Aleja Przyjaźni 9/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603 202 612

E-mail:

biuro@gliwice.zhp.pl katarzyna.moskala@gliwice.zhp.pl

Strona www:

www.gliwice.zhp.pl

KRS:

273051

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej  to jednostka harcerska z niemal stuletnią tradycją – zrzesza zuchy, harcerzy oraz instruktorów z powiatu gliwickiego....

Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Warszawska 44/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 279-05-46

E-mail:

gtspnp.piatka@gmail.com

Strona www:

www.piatka.nst.pl

Celem Towarzystwa jest: Popularyzowanie i rozwój piłki nożnej pięcioosobowej, Organizowanie rozgrywek ligowych, pucharowych oraz turniejów mistrzowskich i towarzyskich, Organizacja rozgrywek...

Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury Sikret

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504-935-822

E-mail:

lachowicz@sikret.org.pl

Strona www:

www.sikret.org.pl

KRS:

000275706

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej, pływania i narciarstwa. Organizator imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Gliwickie Towarzystwo Koszykówki

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Pszczyńska 44a/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-414-006

E-mail:

biuro@gtk.gliwice.pl

Strona www:

www.gtk-gliwice.pl

KRS:

1446

Jesteśmy solidnym ośrodkiem koszykówki w Polsce, w którym panuje sprzyjający klimat do rozwoju i osiągania coraz wyższych celów. Pozyskane z...

Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rzeczycka 19b/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-58-37, 604-110-114

Strona www:

www.najemnik.org

Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik w Gliwicach

Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-66-23

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

Gliwickie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-674-355

E-mail:

wojciech-cyrus@gmail.com

Działanie na rzecz rozwoju sportów ekstremalnych wśród młodzieży, powstawania profesjonalnych miejsc do uprawiania sportów ekstremalnych na terenie Gliwic i całego...

Gliwickie Stowarzyszenie Piłki Halowej

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 50/17

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-22-89

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Piłki Halowej

Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

gsn.gliwice@wp.pl

KRS:

00005675

  Kontakt mailowy – gsn.gliwice@wp.pl lub sms Przemysław Buszka tel. 796 098 946 Wojciech Tabor tel. 603 715 923  

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rybnicka 84

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-88-12

E-mail:

qbit@digi.pl

Strona www:

www.gsml.wizytowka.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek

Kategorie:

 • promocja zdrowia
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-382-539

E-mail:

amazonki.gliwice@o2.pl

Strona www:

 

KRS:

0000004899

  Celem Stowarzyszenia jest: Działalność na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi, Prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia...

Stowarzyszenie Gliwickie Centrum Taneczne (GCT)

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 698 799 560

E-mail:

felix95@wp.pl

KRS:

000004463

Celem stowarzyszenie jest: Współorganizacja imprez tanecznych, propagowanie tańca towarzyskiego wśród młodzieży i dzieci, rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży...

Gliwickie Stowarzyszenie GO

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

728-919-818

E-mail:

gliwice@go.art.pl

Strona www:

gliwice.go.art.pl

  Promocja azjatyckiej gry strategicznej (GO/BADUK/WEIQI) oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.  

„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

Kategorie:

 • rewitalizacja
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

515 509 354 / 601 065 019

E-mail:

gliwickie_metamorfozy@op.pl

Strona www:

www.gliwiczanie.pl

KRS:

0000198865

opieka nad Cmentarzem Hutniczym, miejscem pochówku ważnych dla historii Gliwic osób, upowszechnianie w różnorodnych formach wiedzy o historii miasta i...

Zarząd Oddziału Związek Inwalidów Wojennych RP w Gliwicach

Kategorie:

 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238 81 67

Strona www:

 

Spotkania: ul. Kościuszki 35, każdy wtorek miesiąca, godz. 15:00-17:00    

Związek Hodowców Kanarków „Canaria”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 694 410 485

E-mail:

gliwice_canaria@onet.pl

Strona www:

canaria-gliwice.manifo.com/

KRS:

0000233479

Stowarzyszenie grupuje hodowców ptaków egzotycznych oraz jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.  

Zrzeszenie Śląskich Miłośników Airsoftu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Czarnieckiego 24/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.zsmasg.fora.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 461-21-45, 603-976-172

E-mail:

utw.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.utwgliwice.wordpress.com

KRS:

0000179934

  UTW  działa na rzecz seniorów.   Dyżury COK –Perełka, ul. Studzienna 6, pon. 13-14, śr 13 -14  i czw.13-15....

Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Silesia”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

794-789-807

E-mail:

rafal.grzegorzek@tuzaczynasiefutbol.pl

Strona www:

www.tuzaczynasiefutbol.pl

Akademia Piłkarska to szkółka, która rozpala pasję i marzenia piłkarskie wśród dzieci od najmłodszych lat.

Uczniowski Klub Sportowy Milenium

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul Płocka 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-15-17 (ZSO nr 12)

E-mail:

biuro@uksmilenium.pl

Strona www:

www.uksmilenium.pl

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe...

Uczniowski Klub Sportowy JUDO TRYNEK

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Asnyka 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-278-099

Strona www:

 

Celem działania UKS jest: – planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz pomoc...

Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Syriusza 30

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-41-13 (ZSO-Ekon)

E-mail:

kometa@kopnet.gliwice.pl

Strona www:

www.ukskometa.republika.pl

Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa.

Uczniowski Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Andromedy 8/23

Miasto:

44-100 Gliwice

Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bojkowska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-03-74 (ZS Budowlano-Ceramicznych)

E-mail:

zsbum-gliwice@oswiata.org.pl

Strona www:

sekretaria

KRS:

 

Beata Spałek

Towarzystwo Sportowe „Tango”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 55/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501 420 606

E-mail:

tms_roszada@poczta.onet.pl

Strona www:

www.tmsroszada.org.pl

Działalność towarzystwa ma na celu: zapewnienie utalentowanym juniorom odpowiedniej opieki trenerskiej, działalność związana z integracją niepełnosprawnych szachistów z resztą środowiska...

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gliwicach

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kresowedzieje829@wp.pl

Strona www:

www.kresowianie.wordpress.com

KRS:

0000264086

działalność propagująca Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie organizowanie prelekcji i spotkań z autorami książek i przewodników po Kresach organizowanie...

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Karlusy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-22-34

Strona www:

 

Towarzystwo Brydżowe „SILESIA”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywa 7B/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-654-772

E-mail:

zdzkrz@gmail.com

Strona www:

 

Rozwijamy nasze umiejętności i doświadczenie poprzez udział w prestiżowych zawodach brydżowych. Zapewniamy naszym reprezentantom wstęp na turnieje, transport oraz zakwaterowanie...

Taneczny Klub Sportowy „GCT”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

felix95@wp.pl

Strona www:

 

KRS:

0000007097

Taneczny Klub Sportowy „GCT” jest organizatorem zajęć tanecznych (prowadzenie sportowych par tańca towarzyskiego), przygotowuje pary taneczne do udziału w sportowej...

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

531-238-750

E-mail:

wiking.ssk@gmail.com

Strona www:

 www.ssk-wiking.pl

KRS:

125727

Stowarzyszenie propaguje turystykę kajakową w Polsce, lecz głównie na Górnym Śląsku. Nasze działania skupiają się także na edukacji ekologicznej, historycznej,...

Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

biuro.syc@op.pl

Strona www:

www.syc.zagle.pl

KRS:

0000001199

organizacja rejsów, regat, obozów i kursów, zrzeszanie studentów oraz innych osób zainteresowanych żeglarstwem i turystyką wodną, organizowanie narad, pokazów, odczytów...

Szkolny Związek Sportowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Orląt Śląskich 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gomółki 16a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

edward57@op.pl

Strona www:

 

Celem Klubu jest: rozwój, promocja i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie całego miasta Gliwice, poprzez rozwijanie i upowszechnianie sportu w...

Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Orląt Śląskich 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 http://www.szermierka.slask.pl/kluby/muszkieter-gliwice

Celem organizacji jest: organizacja działalności sportowej i szkoleniowej zgodnie z Regulaminem Sportowym, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie...

Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

rada@skpg.gliwice.pl

Strona www:

www.skpg.gliwice.pl

KRS:

398950

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Klub Sportowy „Delfin” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Celem Stowarzyszenia jest: Opieka instruktorska nad uczestnikami pływackich zawodów lokalnych, okręgowych – młodzież szkolna. Opieka instruktorska nad uczestnikami pływackich zawodów...

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Owczarska 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-047-027

E-mail:

ssnmig@op.pl

Strona www:

www.mig-gliwice.webnode.com

Celem stowarzyszenia jest: Podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków stowarzyszenia oraz integracja i rehabilitacja Niesłyszących w każdym wieku przez sport,...

Stowarzyszenie Sportowe „Konstruktorzy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Częstochowska 25/6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-237-650

E-mail:

jurajski@konstruktorzy.com

Strona www:

www.konstruktorzy.com

Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Nad Łąkami 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 662-613-110

E-mail:

srcz@czechowicer.eu, a@szelka.eu

Strona www:

www.czechowicer.eu

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Cmentarna 18

Miasto:

44-171 Pławniowice

Telefon:

32 230 32 47

E-mail:

biuro@nzozszansa.pl

Strona www:

 www.nzozszansa.pl

Organizacja działania na rzecz leczenia i profilaktyki uzależnień. Prowadzi ośrodek odwykowy Szansa w Pławniowicach i realizuje projekt Pracownia Profilaktyki Szansa,...

Stowarzyszenie Pod Nazwą „Klub Seniora – Złota Jesień”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692 708 447

Strona www:

 

KRS:

190966

Integracja seniorów z terenu Gliwic. Pomoc chorym i niepełnosprawnym członkom. Organizacja wycieczek integracyjno-turystycznych dla seniorów. Gimnastyka ruchowa i taniec przy...

Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 100 102

E-mail:

msg.rally@gmail.com

Strona www:

www.msg-rally.pl

KRS:

0000324001

Cele stowarzyszenia to: Organizacje i  zabezpieczenie zawodów sportów motorowych, w szczególności rajdów samochodowych.

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej „Mutt”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zbożowa

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mutt@mutt-gliwice.pl

Strona www:

www.mutt-gliwice.pl/

Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

szkoleniagliwice.eu

Organizacja kursów, szkoleń, rekreacji ruchowej, kursów instruktorskich, szkoleń taktycznych itp.  

Stowarzyszenie Grupa Outdoor

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

dominik.bac@gmail.com; kontakt.akademiaodkrywcy@gmail.com

KRS:

118429

Stowarzyszenie prowadzi program edukacyjny Akademia Odkrywcy im. Tony Halika www.akademiaodkrywcy.org

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 775 18 37, 784993217

E-mail:

sekretariat@halogen.org.pl

Strona www:

www.halogen.org.pl

KRS:

4952

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży Stowarzyszenie ma charakter głównie edukacyjny, oferujemy kształcenie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych...

Stowarzyszenie „Wiosenny wiatr”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Skarbnika 3 (korespondencyjny – ul. Tetmajera 6/7 Zabrze 41-800)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

513-740-787

E-mail:

michal_jarema@tlen.pl

Stowarzyszenie „NG”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • inne
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-47-60

E-mail:

margo.lichecka@gmail.com

Stowarzyszenie NG prowadzi działania edukacyjno- społeczne, propagujące lokalność. Zajmuje się promocją działań historycznych (współorganizacja wędrówek  historyczno – turystycznych dla gliwiczan),...

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

793 002 339

E-mail:

o.gierszynski@calanaprzod.org

Strona www:

www.calanaprzod.org

KRS:

0000328818

Misją Stowarzyszenia „Cała Naprzód” jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i...

Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Radomska 132

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu wśr&oacute

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany im. prof Z. A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-488-967

E-mail:

zarzad@ou.pttk.pl

Strona www:

www.ou.pttk.pl

KRS:

157111

Organizacja imprez turystycznych głównie dla członków organizacji. Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych związanych i niezwiązanych z turystyką i krajoznawstwem. Prowadzenie...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział kolejowy w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dubois 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-642-226

Strona www:

 

KRS:

2418

  PTTK Oddział Kolejowy Gliwice organizuje rajdy piesze i rowerowe na terenie Śląska i w innych rejonach Polski, szczególnie w...

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Śląski

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

m.trzemzalski@interia.pl dancefloor

KRS:

630170

Polskie Towarzystwo Taneczne jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym promującym ruch taneczny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: upowszechnianie...

Polski Związek Działkowców Wiosna

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Królewskiej Tamy (kor. ul. Wiślana 35/8, Gliwice)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-167-072

KRS:

293886

Poniedziałki 15-17 Soboty 11-13

Ognisko TKKF „Kondycja”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 150

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem organizacji jest: rozwijanie działalności prowadzonej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej...

Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” przy Oddziale Uczelnianym PTTK Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-802-695

E-mail:

rysie@ou.pttk.pl

Strona www:

www.rysie.oupttk.pl

  Klub skupia młodych ludzi zainteresowanych turystyką aktywną – górską, pieszą, rowerową, kajakową, speleologiczną itp. Działa we współpracy z aktywem...

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 500

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-942-498

E-mail:

muksgliwice@op.pl

Strona www:

www.muksgliwice.tk

Celem działania jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, angażowanie uczniów różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw, uczestnictwo w imprezach...

Międzyszkolny Klub Żeglarski „Mesa”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Przedwiośnie 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-02-88

Strona www:

www.mesa.oswiata.org.pl

Międzyszkolny Klub Narciarski MKN Gliwice

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mkn@mkn.gliwice.pl

Strona www:

www.mkn.gliwice.pl

KRS:

229563

Celem klubu jest: Klub narciarski, zajęcia i treningi narciarstwa alpejskiego. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. rozwijanie różnych form kultury fizycznej...

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Gliwicach

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-49-71

E-mail:

klub@karate.gliwice.pl

Strona www:

www.karate.gliwice.pl

Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Fiołkowa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 234-23-24

E-mail:

ltslabedy@o2.pl

Strona www:

www.lts-labedy.prv.pl

Lions Club Sct. Barbara

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Leśna 48

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

lcgliwicestbarbara@lions.org.pl

Strona www:

lions.org.pl/

Liga Obrony Kraju Klub Sportów Łączności  SP9 KAG

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Aleja Korfantego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-807-620

E-mail:

sp9kag@pzk.pl

Strona www:

sp9kag.pzk.pl

Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu Katowickiego

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-487-269

Strona www:

 

KRS:

117542

Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie sportów wodnych, głównie regat żeglarskich. 

Klub Wysokogórski Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 231-88-15

E-mail:

 kw@kwgl.org

Strona www:

 www.kwgl.org

Celem Klubu jest prowadzenie działalności wspinaczkowej, alpinistycznej i innej działalności górskiej.  

Klub Wodny „GARLAND”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

al. Korfantego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

klub@kwgarland.pl

Strona www:

www.kwgarland.pl

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-86-07

E-mail:

azsgliwice@op.pl

Strona www:

www.os.polsl.pl

Klub Sportowy  Bojków Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Plonowa 10

Miasto:

44-141 Gliwice

Telefon:

604 781 661, 601 149 789, 505 739 091

E-mail:

klub@ksbojkow.eu

Strona www:

www.ksbojkow.eu

Celem stowarzyszenia jest: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej, tenisa stołowego, wędkarstwa sportowego,...

Klub Sportowy Wojownik – Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasnogórska 8/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-81-29

Klub Sportowy Gliwice Lions

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

666 401 096

E-mail:

michal.jagiela@klublions.pl

Strona www:

www.klublions.pl

KRS:

0000729553

Celem klubu sportowego jest: działalność związana z propagowaniem aktywności fizycznej w społeczeństwie, upowszechnianiem dyscypliny sportowej – futbol amerykański.

Klub Sportowy Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Łużycka 2c/32

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 238-90-41

E-mail:

 ks.gliwice2011@interia.pl

Strona www:

 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i...

Klub Sportowy Carbo Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Lekarska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 234-82-11

Strona www:

www.carbo.gliwice.pl

Klub Sportowy „Żerniki”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Żernicka 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

 ks-zerniki@poczta.of.pl

Strona www:

 www.ks-zerniki.of.pl

Klub Sportowy „Xski” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

 ul. Dziewanny 15/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-423-260

E-mail:

maciej@iksski.pl

Strona www:

 www.iksski.pl

Celem Klubu jest: organizacja i prowadzenie działalności sportowej. podnoszenie poziomu etyczno-moralnego i sprawności fizycznej wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród...

Klub Sportowy „Football Dreams”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-111-275

E-mail:

robert_to@op.pl

Strona www:

www.footballdreams.eu

Klub sportowy prowadzi zajęcia piłki nożnej dla dzieci w wieku od 5 lat oraz dla młodzieży na terenia miasta Gliwice.

Klub Piłkarza im. Grzegorza Lato przy Domu Dziecka nr 2

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zygmunta Starego 19

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-56-57

E-mail:

sekretariat@domdziecka2.gliwice.pl

Strona www:

www.domdziecka2.gliwice.pl

Klub Miłośników Zabytkowych Szybowców Vintage Glider Club Poland

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Lotnisko

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@syntal.com.pl

Strona www:

 

Klub Jeździecki „EQUIPA” Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Goduli 18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607-309-053

E-mail:

stajnia@equipa.pl

Strona www:

www.equipa.pl

Klub Aktywnego Wypoczynku „Zuch”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

790 430 397

E-mail:

kaw.zuch@gmail.com

Strona www:

www.kaw-zuch.pl

KRS:

407138

Organizowanie obozów letnich, kolonii i zimowisk, wycieczki, spływy kajakowe, wędrówki górskie, piesze i rowerowe. Wspiera gliwickie harcerstwo.  

Klub Abstynentów „Krokus”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Daszyńskiego 28

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-57-65, 797 410 866

E-mail:

kakrokusgliwice@gmail.com

Strona www:

www.krokus-gliwice.org

KRS:

0000003074

  Klub wg działalności statutowej udostępnia informacje w temacie leczenia i zapobiegania uzależnieniom oraz prowadzi promocję trzeźwego stylu życia. Polega...

Jacht Club „DAL”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dolnej Wsi 14/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 232-44-32

E-mail:

jachtklubdal@o2.pl

Strona www:

www.jachtklubdal.pl

GSTS „Szok – Gliwice”

Kategorie:

 • nauka tańca
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

693 467 136, 793 535 955

E-mail:

biuro@szokgliwice.pl kursy@szokgliwice.pl

Strona www:

www.szokgliwice.pl

KRS:

4561

Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno- Sportowe „SZOK GLIWICE” Stowarzyszenie prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, prowadzi zadania publiczne z...

Grupa Kolarska „Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-68-31, 883-777-375

E-mail:

gkgliwice@wp.pl

Strona www:

www.facebook.com/GrupaKolarskaGliwice

Popularyzacja i rozwój amatorskiego sportu kolarskiego, turystyki i rekreacji kolarskiej, popularyzacja roweru jako środka lokomocji, propagowanie kultury zachowania na drogach...

Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy CARBO

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-831-177

E-mail:

guks.carbo@wp.pl

Strona www:

www.carbo-boks.pl

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i...

Gliwicki Sportowy Klub Teakwon-do

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kolberga 4/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 333-09-05

Strona www:

www.g-ce.pl/gsk/start.htm

Gliwicki Klub Strzelecki

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 1 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-34-08

Strona www:

 

Gliwicki Klub Karate „Kyokushin”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-49-71

E-mail:

klub@karate.gliwice.pl

Strona www:

www.karate.gliwice.pl

KRS:

715

  Krzewimy kulturę fizyczną oraz wychowujemy dzieci i młodzież poprzez organizowane treningi Karate Kyokushin. 1% podatku możemy przeznaczyć np. na...

Gliwicki Klub Golfowy

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 22/9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-490-180

Gliwicki Klub Caravaningowy „Glob”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Mewy 18/4

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 494-32-76

E-mail:

glob.gliwice@interia.pl

Strona www:

www.gkcglob.republika.pl

  Propagowanie idei i celów rekreacji i sportów motorowych oraz campingu i caravaningu, krzewienie kultury motoryzacyjnej i rozwijanie działalności zmierzającej...

Gliwicki Klub „Taekwon-Do”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Obrońców Pokoju 73/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-500-977

Strona www:

gsktkd.w.interia.pl

Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Wybrzeża Wojska Polskiego 5/5a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-592-689

E-mail:

skala@netcom.gliwice.pl

Strona www:

www.tangogafnova.pl

  Celem GAF „Nova” jest szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów, rozgrywek sportowych i imprez rekreacyjnych w zakresie dyscypliny sportowej...

GKS Piast Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-77-59

E-mail:

sekretariat@piast.gliwice.pl

Strona www:

www.piast.gliwice.pl

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej „RADAN”

Kategorie:

 • inne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bojkowska 59c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 338-08-00

E-mail:

radan@radan.com.pl

Strona www:

www.fundacjaradan.org

KRS:

283966

Fundacja „TACY SAMI”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Pszczyńska 36A/22

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-76-24, 502-928-777

E-mail:

fundacja@tacysami.org.pl

Strona www:

www.tacysami.org.pl

KRS:

138202

  Wyciągamy niepełnosprawnych z 4 ścian własnego domu. Pokazujemy im nowe możliwości – dzięki nam nurkują, żeglują, grają w rugby,...

FC Kłodnica Gliwice

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

605 651 478

E-mail:

klodnica@poczta.fm

Strona www:

www.klodnica.futbolowo.pl

Działalność prowadzona jest w zakresie promowania współzawodnictwa sportowego oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu...

Ekspedycyjna Grupa Rowerowa „Atlantis”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Wilgi 24/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.ziarko.type.pl/atlantis

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dom Przymierza z siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • inne
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

509-966-144

E-mail:

biuro@domprzymierza.pl

Strona www:

www.domprzymierza.pl

KRS:

3284

www.domprzymierza.pl kontakt: Sekretarz Elżbieta Grodziowska 509 966 144  

Centrum Inicjatyw Społecznych

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

884 385 22 44

E-mail:

cis.gliwice@interia.pl

Strona www:

www.cis-gliwice.pl

KRS:

0000002755

Misją organizacji jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej oraz  organizowanie współpracy wokół lokalnych potrzeb. Realizujemy ją prowadząc...

Auto Moto Klub Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Sobieskiego 11 (skrytka pocztowa 106)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-31-41

E-mail:

amkgliwice@op.pl

Strona www:

www.amkgliwice.pl

KRS:

58141

Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Akademicka 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-17-05

E-mail:

azsgliwice@op.pl

Strona www:

 www.polsl.pl/jednostki/rjm2/azs/strony/witamy.aspx

Akademicki Klub Turystyczny „WATRA”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Pszczyńska 85

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 793-611-989

E-mail:

akt.watra@gmail.com

Strona www:

www.akt.gliwice.pl

Akademicki Klub Krótkofalowców SP9PDF

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kochanowskiego 37 (skryt. pocz. 336)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-19-92, 32 237-10-38

E-mail:

sp9pdf@polsl.pl

Strona www:

sq9kef@gmail.com

KRS:

www.sp9pdf.polsl.pl

Akademia Szachowa Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792-959-466

E-mail:

akademiaszachowa@akademia-szachowa-gliwice

Strona www:

www.akademia-szachowa-gliwice.pl

Aeroklub Gliwicki

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Lotnisko

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230 15 92

E-mail:

sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

Strona www:

aeroklub.gliwice.pl

KRS:

81061

  Celem działania stowarzyszenia m.in. jest: stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu, szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności...